Tillbaka till listan

BAKRUTETORKNING, BAKRUTESPOLNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Bakrutetorkare

Slå på tändningen och vrid ringen 3 på spaken 1 tills symbolen vid referenspunkten är 2:

- stopp

- intervalltorkning.

Bladet stannar flera sekunder mellan torkningarna. Torkarhastigheten varierar med bilens hastighet,

- Låg torkarhastighet.

När du vill avbryta funktionen, vrid ringen 3 igen.

Anm.: vid tvätt i automattvätt ska ringen placeras 3 på reglaget 1 i stoppläget för att inaktivera automatisk torkning.

Följ alltid användaranvisningarna.

Innan du gör något med bakrutan (biltvätt, isborttagning, rengöring etc.), ställ reglaget 1 i stoppläget.

Risk annars för skador.

Använd inte torkararmen för att öppna eller stänga bakluckan.

Torkarbladets effektivitet

Kontrollera torkarbladens skick. Livslängden beror på dig:

- de ska hållas rena: rengör torkarbladen och rutan regelbundet med tvålvatten;

- använd inte torkarna om rutan är torr;

- lossa dem från rutan om de inte har använts under en längre tid.

De ska alltid bytas när de börjar bli slitna, dvs. ungefär en gång om året. TORKARBLAD: byte.

Användningsföreskrifter för torkarblad

- Vid kallt väder och snö ska du rengöra rutan innan du sätter igång torkarbladen (risk för att torkarmotorn överhettas);

- se till att inga föremål är i vägen för torkarbladen.

Aktivering/avaktivering av bakrutetorkaren

Intervalltorkning på bakrutan aktiveras automatiskt när backen läggs i (om vindrutetorkarna fungerar). Om din bil har en meny för personliga funktionsinställningar kan du välja att aktivera eller inaktivera den här funktionen. MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

En märkesrepresentant kan inaktivera funktionen om din bil inte har en meny för personliga funktionsinställningar.

Torkaren försöker att svepa bort sådant som är i vägen på bakrutan (smuts, snö etc.). Om ett föremål hindrar torkarens rörelse kan den stanna. Ta bort föremålet, vänta cirka 30 sekunder och aktivera sedan torkaren med reglaget.

Försiktighetsåtgärder

- Om det är is på rutan ska du kontrollera att bladen inte sitter fast innan du sätter igång torkningen. Om du aktiverar torkaren då bladet frusit fast finns risk att du skadar både blad och torkarmotor.

- Kör inte torkarbladen på en torr ruta. Detta kan leda till förtida slitage eller skador på torkarbladen.

p Bakrutetorkning/-spolning

Med tändningen påslagen, tryck på spaken 1 en längre stund och släpp sedan.

Bakrutespolningen sätts nu igång och torkarna går fram och tillbaka tre gånger och sedan, efter några sekunder, ytterligare en gång.