Tillbaka till listan

AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING: Reglage C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

C-kontroll

5 och 11 Reglage för förinställd temperatur på höger och vänster sida

6 Im- och isborttagning bakruta och backspeglar

7 Luftfördelning i kupén

8 Funktionen ”Automatisk recirkulation”.

9 Luftrecirkulation

10 Funktion ”Sikt”

12 och 18 fläkthastigheter.

13 SYNC Synkroniseringsfunktion.

14, 15 och 16 automatlägen.

17 Luftkonditionering

Blinkrar

Följande kontrollampor visas på skärmen 3:

1 Aktivt läge, fläkthastighet och luftfördelning i kupén (tillfällig display efter ha tryckt på relaterade kontroller).

2 Ytterlufttemperatur.

4 Lufttemperatur, vänster och höger.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssystemet garanterar (med undantag för extrem användning) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbrukningen. Systemet styr fläkthastigheten, luftfördelningen, luftcirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen och lufttemperaturen.

Detta läge består av tre program:

AUTO: optimerar räckvidden till vald komfortnivå beroende på yttre förhållanden. Tryck på knappen 15.

SOFT: uppnår önskad komfortnivå diskretare och tystare. Tryck på knappen 14.

FAST: ökar luftflödet i kupén. Detta läge rekommenderas särskilt för att optimera komforten i baksätet. Tryck på knappen 16.

Till vissa knappar hör en kontrollampa som visar funktionens status.

Ändring av fläkthastigheten

I automatläget väljer systemet den lämpligaste ventilationshastigheten för att den inställda kupékomforten ska uppnås och bibehållas.

Du kan fortfarande justera fläkthastigheten genom att trycka på knapparna 12 eller 18.

Justering av temperaturen

Det finns två typer av inställningar:

- oberoende justering av kupén;

- justering i SYNC-läge för att synkronisera passagerarens och förarens inställningar.

Justering av kupén

Använd reglaget 11.

SYNC Funktion

Tryck på knappen 13 för att aktivera. 13-knappens varningslampa tänds.

Tryck på knappen 13 igen för att inaktivera funktionen eller använd reglaget 5 och justera höger och vänster sida var för sig.

13-knappens kontrollampa släcks.

Obs! Luftkonditioneringens konfiguration beror på valt läge i Multi-Sense-menyn MULTI-SENSE.

Tryck på knappen 13 igen för att inaktivera funktionen eller använd reglaget 5 och justera höger och vänster sida var för sig.

Obs! Luftkonditioneringens konfiguration beror på valt läge i Multi-Sense-menyn MULTI-SENSE.

De visade temperaturvärdena motsvarar komfortgraden.

När bilen startar kan man inte snabbare uppnå komfortnivån genom att öka eller sänka det visade värdet. Systemet väljer alltid vad som är lämpligast, sänkning eller höjning av temperaturen (fläkten startar inte omedelbart på max.hastighet, utan ökar progressivt). Detta kan pågå från flera sekunder till flera minuter.

Instrumentbrädans ventilationsmunstycken bör ständigt vara öppna, utom om någon besväras av det.

Funktion ”Sikt”

Denna funktion tar snabbt bort im- och isbildning på vind- och bakrutan, de främre sidorutorna, och ytterbackspeglarna (beroende på bil). Den medför automatisk aktivering av luftkonditioneringen, bakrutedefrostern och, beroende på bil, vindrutans elektriska defroster.

Tryck på knappen 10, den integrerade kontrollampan tänds.

Tryck på knappen 6 för att stänga av bakrutedefrostern och den integrerade kontrollampan slocknar.

Tryck på knapparna 12 eller 18 för att ändra fläkthastigheten.

Om du vill gå ur denna funktion, kan du trycka antingen:

- knappen 10 igen,

- en av knapparna 1415 eller 16.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

I automatläget styr systemet både start och stopp av luftkonditioneringen, när de yttre klimatförhållandena kräver det.

Tryck på knappen 17 för att:

- aktivera luftkonditioneringen (varningslampan i området 1 tänds.

- inaktivera luftkonditioneringen (varningslampan i området 1 släcks).

Avstängning av systemet

För att stänga av systemet trycker du på knappen 12 upprepade tills meddelandet OFF visas i området 1.

Du använder med fördel ett av de automatiska programmen AUTO, SOFT eller FAST.

I automatläget (kontrollampan tänd på knappen 1415 eller 16 tänd), styrs alla luftkonditioneringsfunktioner av systemet.

Du kan fortfarande ändra systemets val, i så fall slocknar kontrollampan på knappen 1415 eller 16.

Om du vill återgå till automatläget trycker du på ett av programmen AUTO 15, SOFT 14 eller FAST 16.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på knappen 6, den integrerade kontrollampan tänds. Med denna funktion kan du ta bort imma på bakrutan och backspeglarna (för bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 6. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på knapparna 7 för att välja typ av luftfördelning (en kontrollampa visas i området 1):

W I stort sett hela luftflödet strömmar till defrostermunstyckena, både för vindrutan och sidorutorna fram.

Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Luftrecirkulation

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt.

ANM.:

- Under recirkulationen tas luften ur kupén och recirkuleras utan tillskott av luft utifrån

- med luftrecirkulationen kan du isolera kupén från luft utifrån (t. ex. avgaser) och snabbt sänka kupétemperaturen.

Automatläge

Tryck på knappen 8 (en kontrollampa visas i området 1).

Manuell användning

Om du trycker på knappen 9 kan du tvinga fram en aktivering av luftrecirkulationen.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

Därför bör du snarast återgå till det automatiska läget genom att trycka en gång till på knappen 8 eller 9 när luftrecirkulation inte längre behövs.

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 8 eller på knappen 9.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.