Tillbaka till listan

ASKKOPP, CIGARRETTÄNDARE, TILLBEHÖRSUTTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cigarrettändare 1

Slå på tändningen och tryck in cigarrettändaren 1. Den kopplas ur automatiskt och skjuts tillbaka med ett klingande ljud när tråden glöder. Dra ut den. Sätt tillbaka den när du använt den, men tryck inte in den helt.

Askkopp 3

Den kan placeras på båda platserna 2.

Lyft locket så öppnas den. Dra ut insatsen när askkoppen ska tömmas 2.

Om bilen inte har cigarrettändare och askkopp kan du köpa dessa artiklar hos märkesbutikerna.

Anslut endast tillbehör med en maxeffekt på 120 watt (12 V).

När flera tillbehörsuttag används samtidigt får den totala effekten för de anslutna tillbehören inte överstiga 180 watt.

Risk för brand.

Eluttag 4

Du kan använda ett av uttagen 4. De är avsedda för anslutning av tillbehör som godkänts av vår tekniska avdelning.

Anslut endast tillbehör med en maxeffekt på 120 watt (12 V).

När flera tillbehörsuttag används samtidigt får den totala effekten för de anslutna tillbehören inte överstiga 180 watt.

Risk för brand.