BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inaktivering av airbag på passagerarsidan fram

(för bilar som har utrustningen)

Innan du monterar en barnstol på främre passagerarsätet:

- kontrollera att barnstolen kan monteras på detta säte;

- det är viktigt att inaktivera airbag för en bakåtvänd barnstol.

För att avaktivera airbag: med bilen stillastående och tändningen frånslagen, tryck in och vrid låset 1 till OFF-positionen.

När du har slagit på tändningen måste du kontrollera att varningslampan ¹ lyser på displayen 2 och, beroende på bilmodell, att meddelandet ”PASSENGER AIRBAG OFF” visas.

Denna kontrollampa lyser hela tiden och bekräftar att du kan installera en barnstol.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

VARNING!

Eftersom airbagen på passagerarsidan fram inte är kompatibel med en bakåtvänd barnstol får du ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIVERAD AIRBAG fram. Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Det finns påminnelsedekaler A på instrumentbrädan och på vardera sidan om passagerarsolskyddet 3 (se exempel på etiketterna ovan).

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE AIRBAG. Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Aktivering av airbag på passagerarsidan fram

Koppla in airbag direkt när du har tagit bort barnstolen så att passageraren i framsätet skyddas i händelse av krock.

För att starta om airbag: när bilen står stilla. tändningen är avslagen, tryck och vrid låset till 1 läget ON.

När du slår på tändningen måste du kontrollera att varningslampan ¹ är släckt.

airbag på passagerarplatsen fram är aktiverad.

Funktionsfel

Vid fel på systemet inkoppling/urkoppling av airbag på passagerarplatsen fram får man absolut inte installera en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram.

Ingen passagerare bör överhuvudtaget sitta på platsen.

Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.