Master

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Färdriktningsvisare
          Airbag
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Systemvarningslampa för partikelfilter
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Kontrollampa för förvärmning
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för öppen dörr
Varningssystem för däcktrycksförlust
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa för sidovindsassistans
Indikatorer för växelbyte
Varningslampa för bromspedalen
Kontrollampa för fartbegränsare
Varningslampa för farthållare
Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Kontrollampa för 
          ECO-läget
Varningslampa för färdskrivare
Varningslampa för hög hastighet
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram
Passagerarens Airbag OFF

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder. Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Lampan slocknar när motorn startar. Om den tänds eller förblir tänd, tanka snarast.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar efter ungefär 3 sekunder.

Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar efter ungefär 3 sekunder. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas. Beroende på bil kan när denna varningslampa tänds även ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Varningslampa för avgaskontroll

Lampan tänds vid påslagning av tändningen och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken tillsammans med varningslampan ©, kontakta snarast en märkesrepresentant.

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Kontrollampa för förvärmning

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Lampan slocknar när förvärmningstiden uppnås och motorn kan startas.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den kan lysa blått när tändningen slås på eller om motorn startar när motortemperaturen är låg.

Om den skenet är rött, stanna och låt motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om inte, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån. NIVÅER, FILTER

Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat. Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för öppen dörr

Lampan tänds när tändningen slås på, om någon dörr inte är riktigt stängd.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar inom ca 3 sekunder. Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet. Bromsning sker då på normalt sätt, utan ABS-funktion.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa för sidovindsassistans

Indikatorer för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. ROBOTISERAD VÄXELLÅDA

Kontrollampa för fartbegränsare

Varningslampa för farthållare

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO -läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för färdskrivare

Om den tänds tyder det på ett systemfel. Mer information finns i utrustningens bruksanvisning.

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram