Tillbaka till listan

PUNKTERING, RESERVHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För bilar som är utrustade med detta sitter det under chassit.

Så här tar du ut reservhjulet

- I läget 1 eller 4, sätt i anslutningen för den förlängda upplåsningsnyckeln 3, beroende på fordonet, det sexkantiga förlängningsskaftet 5 och hjulnyckeln 6 (användning av andra verktyg kan skada mekanismen).

- sänk ner reservhjulet så långt det går,

- lossa delen 2 på fälgen,

- dra ut delen 2 genom fälgen (som på bilden A) och lossa hjulet.

Om ditt reservhjul inte har använts på flera år, kontrollera med din märkesrepresentant att det fortfarande är i gott skick och kan användas utan risk.

I vissa fall (punktering bak, bil med släp etc.) kan man behöva hissa upp bilen (vid den lyftpunkt som är närmast det berörda hjulet) för att komma åt reservhjulet (se ”Hjulbyte: bil med enkla hjul” i kapitel 5).

Sätta tillbaka ett hjul

Gå vidare i omvänd ordning mot ditsättningen:

- Placera hjulet plant under bilen. Ventilen 7 vara riktad mot dig. Risk för att tappa hjulet om inte rätt monteringsriktning beaktas vid återmontering.

- dra igenom kabeln och delen 2 genom fälgen,

- centrera delen 2 i mitten av hjulet och kläm fast den på fälgen,

- för tillbaka fästvajern så långt som möjligt och kontrollera att hjulet är ordentligt spärrat.

ANM.: placera inte ett punkterat hjul med aluminiumfälgar i reservhjulshissen. Sätt tillbaka hissanordningen.

Placera det punkterade däcket platt på marken, med ventilen 7 vänd mot dig. Risk för att tappa hjulet.

Rör inte avgassystemet.

Stor risk för brännskador.