Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för laddningskontroll

Varningslampa för laddningskontroll

Lampan ska slockna när motorn startar. Om den tänds under körning tyder det på att den elkretsen är urladdad. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Lampan slocknar när motorn startar. Om den tänds eller förblir tänd, tanka snarast.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar efter ungefär 3 sekunder.

Om den tänds, ibland tillsammans med andra lampor, måste man stanna så snart som trafikförhållandena tillåter. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Beroende på bil kan när denna varningslampa tänds även ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Om den förblir tänd under körning samtidigt som®-kontrollampan lyser tyder det på att motorn är överhettad. Stanna och låt motorn gå på tomgång ungefär 1–2 minuter. Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån. Kontakta vid behov en märkesrepresentant.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när parkeringsbromsen har lossats. Om den tänds vid bromsning eller när bilen körs och kontrollampan®tänds innebär det att en av kretsarnas nivåer är för låg. Det kan vara riskfyllt att fortsätta att köra. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar efter ungefär 3 sekunder. Om den tänds, ibland tillsammans med andra lampor, rekommenderar den ett besök hos märkesrepresentanten så snart som möjligt. Beroende på bil kan när denna varningslampa tänds även ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

Lampan tänds vid påslagning av tändningen och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken tillsammans med varningslampan©, kontakta snarast en märkesrepresentant;

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

FärdriktningsvisareAirbag

FärdriktningsvisareAirbag

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar inom ungefär 3 sekunder. Om den tänds tyder det på ett systemfel. Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Lampan tänds när tändningen slås på, om någon dörr inte är riktigt stängd.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar inom ungefär 3 sekunder. Om lampan tänds under körning tyder det på fel i ABS-systemet. Bromsning sker då på normalt sätt, utan ABS-funktion.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för förvärmning

Kontrollampa för förvärmning

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Lampan slocknar när förvärmningstiden uppnås och motorn kan startas.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampa för vatten i dieselfiltret

Kontrollampa för vatten i dieselfiltret

Om den tänds under körning beror det på att det finns vatten i dieseln. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar inom ungefär 3 sekunder. Om lampan tänds under körning, stanna bilen och slå av tändningen. Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal beror felet på något annat. Ta kontakt med en märkesrepresentant.

Varningslampa för väggreppskontroll

Varningslampa för väggreppskontroll

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för slitna bromsbelägg

Varningslampa för slitna bromsbelägg

Om lampan lyser bör du kontrollera bromsbeläggen snarast.

Indikator för växelbyte

Indikator för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller, beroende på bil, växla ned (pilen pekar nedåt).

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESP).

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESP).

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen. Se avsnitten ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare” och ”Fartbegränsare” i kapitel 2.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare” och ”Fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningslampa för tillsatsnivå och fel i avgasreningssystemet

Varningslampa för tillsatsnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om "Tillsatstank" i kapitel 1.

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Se ”Larm vid överskridande av körfil” i kapitel 2.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Om förarbältet inte är fastspänt förblir lampan tänd när motorn startas. När bilen sedan uppnår en hastighet på 16 km/h börjar lampan blinka och en ljudsignal hörs i cirka 90 sekunder.

På vissa bilar blinkar lampan om säkerhetsbältet fram på passagerarsidan inte är fastspänt.

AirbagOFF

AirbagOFF

Passagerarens

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarairbag fram” i kapitel 1.