Tillbaka till listan

HJULBYTE: hydraulisk domkraft

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vid borttagning av dubbla hjul skruvas du loss uppblåsningsförlängningen 1.

Glöm inte att dra åt den vid återmonteringen.

Lossa hjulets fästskruvar genom att placera hjulnyckeln 3 med det sexkantiga förlängningsskaftet 2 (som finns i verktygssatsen) så att den trycker ovanpå.

Stöldlåsskruv

Om du använder stöldlåsskruvar, placera dem så nära ventilen som möjligt (risk för att hjulkapseln inte kan monteras).

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Aktivera varningsblinkern.

Parkera bilen ur vägen för trafiken på ett plant, tåligt underlag som inte är glatt.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettan eller backen för manuell växellåda resp. läge N för robotiserad växellåda.

Se till att alla passagerare lämnar bilen och håller sig på avstånd från trafiken.

Ta ut domkraften 3 som finns i verktygssatsen. Titta på teckningen på domkraften innan den används.

Användning av domkraften

Placera domkraftens huvud på stödpunkterna 2 närmast det berörda hjulet.

Placera domkraften 3 horisontellt. Domkraftens lyfthuvud måste vara placerat 2 på rätt plats.

Börja pumpa med hjälp av de tre förlängningsskaften 4 som är placerade ände mot ände i verktygssatsen (se ”Verktygssats” i kapitel 5).

Hissa upp hjulet från marken.

Obs: Om du använder de tre förlängningsskaften 4 behöver du inte krypa under bilen för att reglera domkraften 3 när du lyfter upp bilen.

Ta bort skruvarna och dra bort hjulet (dra ut den mittre hjulkapseln vid behov).

Sätt reservhjulet på plats på navet och vrid det, beroende på bil, så att hjulets skruvhål kommer mitt för navets fästhål.

Om skruvar har levererats tillsammans med reservhjulet ska dessa skruvar endast användas på reservhjulet.

För att undvika risk för personskador och skador på bilen ska du höja domkraften tills hjulet som ska bytas hänger högst 3 centimeter ovanför markytan.

Dra åt muttrarna och sänk ner domkraften.

När hjulet står på marken drar du åt skruvarna hårt. Dra åt dem i nedanstående åtdragningsföljd:

Hjul med 6 hål: Börja med skruv A, fortsätt med DBEC och avsluta med F.

Hjul med 5 hål: Börja med skruv G, fortsätt med JHK och avsluta med I.

Kontrollera åtdragning och däcktryck i reservhjulet så snart som möjligt.