Tillbaka till listan

DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Märketikett A

Du kan läsa den om du öppnar förardörren.

Däcktrycken ska kontrolleras när däcken är kalla.

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken ökas med 0,2 till 0,3 bar (eller 3 PSI). Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken (punktering, lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen. Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

När byte av däck är nödvändigt måste däck av samma märke, dimension, typ och struktur monteras på en och samma hjulaxel.

De ska: ha minst samma last- och hastighetskapacitet som originaldäcken och överensstämma med rekommendationerna från en auktoriserad återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kontrollen över bilen.

Fält B: Däcktryck för framhjulen, ej motorväg.

Fält C: Däcktryck för bakhjulen, ej motorväg.

Fält D: Däcktryck för framhjulen, motorväg.

Fält E: Däcktryck för bakhjulen (motorväg).

Fält F: Däcktryck för reservhjulet.

Däcksäkerhet och användning av snökedjor: mer information om underhåll av däcken och användning av snökedjor hittar du i avsnittet ”Däck” i kapitel 5.

Körning med fullastad bil (Totalvikt) och släp

Maxhastigheten får inte överstiga 100 km/h och ringtrycket ska ökas med 0,2 bar.

För viktuppgifter, se ”Vikter” i kapitel 6

Risk för däckexplosioner.