Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system informerar föraren om ett annat fordon befinner sig i registreringsområdet A.

Systemet fungerar när bilen körs i en hastighet mellan ungefär 30 km/h och 140 km/h.

Funktionen använder givarna 1 som sitter på stötfångarnas sidor fram och bak.

ANM.:

Se till så att inte givarna skyms (smuts, lera, snö etc.).

Om en av givarna är skymd visas meddelandet ”Skymda vinkeln rengör givare” på instrumentpanelen. Rengör givarna.

Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkelns registreringsområde.

Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körningen.

Föraren ska alltid vara beredd på plötsliga faror under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövrering.

Aktivering/inaktivering

Bilar utrustade med navigeringssystem

Från multifunktionsskärmen 2, väj menyerna ”Fordon”, ”Körhjälp” och ”Körhjälp” och därefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 3 .

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

- När bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 4 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 5 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på strömställaren 4 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 5 uppåt eller nedåt till menyn ”Dödvinkelvarning” och tryck på strömställaren 4 OK.

- Tryck en gång till på strömställaren 4 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Då motorn startas hittar systemet tillbaka till det läge som användes då bilen stängdes av.

Indikator 6

Indikatorn 6 sitter på de båda backspeglarna 7.

Obs! Rengör backspeglarna 7 regelbundet så att du kan se indikeringslamporna 6 ordentligt.

Funktion

Funktionen larmar:

- när bilens hastighet är mellan 30 km/h och 140 km/h,

- när en bil befinner sig i döda vinkelns registreringsområde och rör sig i samma färdriktning som du.

När du kör om en annan bil aktiveras indikatorn 6 endast ifall den omkörda bilen befinner sig i döda vinkeln i mer än en sekund.

Display B

Funktionen är aktiverad och känner inte av någon bil.

Display C

Första varningen: indikeringslampan 6 visar att en bil befinner sig i döda vinkeln.

Display D

Om färdriktningsvisaren är aktiverad blinkar indikeringslampan 6 när den känner av en bil i döda vinkeln på den sida om dig dit du ska svänga. Om du stänger av färdriktningsvisaren återgår funktionen till den första varningen (display C).

ANM.: systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd, varför systemet kan reagera på en bil i ett annat körfält om du kör på en smal väg.

Automatisk inaktivering av systemet

- då föremålet inte är i rörelse,

- vid tät trafik,

- vid körning på krokig väg,

- då givarna fram och bak upptäcker ett föremål samtidigt (t.ex. en lång lastbil).

-...

Funktionsfel

Om systemet upptäcker ett fel visas meddelandet ”Kontrollera skymda vinkeln” på instrumentpanelen. Kontakta din märkesrepresentant.

Obs! När motorn startas blinkar indikeringslampan 6 (display B) 3 gånger. Detta är helt normalt.

- Systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd. Om du kör på en bredare väg finns risk att systemet inte upptäcker ett fordon i döda vinkeln.

- Vid starka elektromagnetiska vågor (t.ex. under högspänningsledningar) eller svåra väderförhållanden (kraftigt regn, snö osv.) kan tillfälliga störningar uppstå i systemet. Var extra uppmärksam på trafiksituationen.

Risk för olycka.

Med tanke på att givarna finns på stötfångarna måste alla ingrepp (reparation, byte, lackering osv.) utföras av kvalificerad fackman.