Tillbaka till listan

TRÖTTHETSAVKÄNNINGSVARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trötthetsavkänningsvarningen är en funktion som är användbar vid monoton körning (på motorvägar osv.).

Funktionen analyserar förarens beteende och registrerar händelser för att informera dig om risken för trötthet, till exempel:

- rattrörelser,

- förarens åtgärder på andra enheter (indikatorer, vindrutetorkare osv.),

- körtid utan stopp,

-...

Funktionen är ett extra förarhjälpmedel vid risk för trötthet. Funktionen kan inte ersätta föraren.

Funktionen får under inga omständigheter ersätta förarens uppmärksamhet eller ansvar vid körning.

Aktivering/inaktivering

Bilar utrustade med ett multimediasystem

På multimediaskärmen 1 väljer du menyn ”Fordon”, ”Körhjälp”, ”Alert förare system på/av” och välj sedan ”ON” eller ”OFF”.

Då motorn startas hittar systemet tillbaka till det läge som användes då bilen stängdes av.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 2 .

Bilar som inte är utrustade med ett multimediasystem

- När bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 4 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 5 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på strömställaren 4 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 5 uppåt eller nedåt till menyn ”Alert förare system på/av” och tryck på strömställaren 4 OK;

- Tryck en gång till på strömställaren 4 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Funktion

Funktionen kommer att larma om:

- bilens hastighet är högre än ca 60 km/h

och

- Cirka 15 minuter gått sedan de föregående varningen togs bort.

Funktionen utlöser en varning om systemet registrerar upprepade tecken på trötthet hos föraren vid ratten.

Om en risk för trötthet har registrerats visas meddelandet ”Alert förare ta en paus” på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Tryck på kontakten 4 OK för att radera varningen.

Det är lämpligt att stanna bilen så snart som och ta en paus.

Särskilda anvisningar:

- om varningen inte tas bort genom föraren trycker på kontakten 4 OK upprepas ljudsignalen

- Funktionen kan tolka vissa körstilar som ett tecken på trötthet (sportig körning, felaktig körning osv.) eller körning på vägar i dåligt skick.

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas meddelandet ”Systemfel alert förare” på instrumentpanelen. Kontakta en märkesrespresentant.