Tillbaka till listan

TRANSMISSION 4-HJULSDRIFT (4WD)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lägesväljare

Beroende på trafikförhållandena kan du genom att vrida på väljaren 1 välja ett av följande lägen:

- AUTO 

- 2WD 

- 4WD Lock.

Läge ”AUTO

Du aktiverar det här läget genom att vrida väljaren 1 till läget ”AUTO".

Funktionsprincip

Läget "AUTO" fördelar automatiskt motorns vridmoment mellan fram- och bakaxlarna beroende på vägförhållandena och bilens hastighet. Detta läge optimerar väghållningen. Använd det här läget på alla typer av vägar (torr väg, vid snö, halka etc.) eller när du bogserar (släp, husvagn etc.).

Kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Läge ”2WD

Om du vill aktivera det här läget vrider du väljaren 1 till läget ”2WD”. Kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Funktionsprincip

Läget ”2WD" används endast för framhjulen. Använd det här läget på torra vägar och vid bra väggrepp.

Du inaktiverar det här läget genom att vrida väljaren 1 till läget ”AUTO”. Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Var medveten om att terrängkörning med bil inte alls liknar körning på väg.

För att till fullo kunna använda din bils hela potential vid terrängkörning rekommenderar vi att du går en kurs i körning av bilar med fyrhjulsdrift, 4x4 (4WD).

Din egen och passagerarnas säkerhet beror på dig, din kompetens och din uppmärksamhet vid terrängkörningen.

Läge ”4WD Lock

Du aktiverar det här läget genom att vrida väljaren 1 till läget ”4WD Lock". Väljaren återgår sedan till läget "AUTO". Kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Funktionsprincip

I läget ”4WD Lock" fördelas motorns vridmoment mellan fram- och bakaxlarna så att bilen får optimal terrängkörningsförmåga. Det här läget ska endast användas utanför farbara vägar (till exempel i lera, skarpa sluttningar, sand).

Du avaktiverar det här läget genom att vrida väljaren 1 till läget "4WD Lock" igen. Varningslampan slocknar på instrumentpanelen.

Anm.: Om bilens hastighet överstiger cirka 40 km/h i läget "4WD Lock" går systemet automatiskt tillbaka till läget "AUTO".

Varningslampan slocknar och varningslampan tänds.

Särskilda anvisningar för kraftöverföring vid fyrhjulsdrift

Bilen kan föra mer oljud när läge ”AUTO” eller ”4WD Lock” är aktiverat. Detta är normalt. Om systemet upptäcker en skillnad i storlek på fram- och bakhjulen (t.ex. lite luft, kraftigt slitage på en hjulaxel) växlar systemet automatiskt över till läge ”2WD”.

Meddelandet ”4WD ur funktion felaktiga däck” visas på instrumentpanelen. Kör sakta och snarast till närmaste märkesrepresentant.

En lösning på det här problemet kan vara att byta däck. Använd alltid fyra identiska däck (samma märke, samma sort etc.) som är lika mycket slitna.

Om hjulen slirar överdrivet mycket kan det leda till att mekaniska komponenter överhettas.

Om det händer:

- till en början tänds varningslampan . Läget "4WD Lock" är fortfarande aktivt, men vi rekommenderar att du stannar så snart som möjligt så att systemet kan svalna (tills varningslampan släcks),

- Om hjulen fortsätter att slira går systemet automatiskt över till läget ”2WD" för att skydda de mekaniska enheterna.

Meddelandet "Överhettning 4WD" visas på instrumentpanelen. Det går inte att välja ett annat läge när meddelandet visas.

Efter ett stopp av motorn kan det ta cirka fem minuter innan systemet har svalnat tillräckligt.

När systemet registrerar att framhjulen slirar alltför mycket anpassas motorfunktionen så att hjulen slirar mindre.

Låsningsfria bromsar i läget LOCK

När läge ”4WD Lock” är aktiverat växlar ABS över till offroad-läge. I det fallet kan hjulen bromsas i intervall så att de får bättre markgrepp, vilket minskar bromssträckan på lös mark. När det här läget är aktivt:

- är bilens manövrerbarhet begränsad under bromsningen. Det här funktionsläget är alltså inte lämpligt om väggreppet är dåligt (till exempel på is).

- visst oljud kan förekomma. Det är normalt och tyder inte på driftstörningar.

Elektroniskt stabiliseringssystem och antispinnsystem vid terrängkörning

Vid körning på lös mark (sand, lera, djup snö), rekommenderar vi att du avaktiverar ESC-systemet genom att trycka på strömställaren ”ESC”.

I det fallet är endast funktionen bromsning hjul för hjul aktiv. Den här funktionen bromsar de hjul som slirar så att motorns vridmoment kan överföras till de hjul som har bäst grepp. Det här är särskilt praktiskt i situationer när hjulaxlarna står i kors.

Alla ESC-funktioner återaktiveras när hastigheten uppgår till cirka 50 km/h, (40 km/h i läge 4WD Lock), när motorn startas igen eller om du trycker på kontakten ”ESC” igen.

Driftstörningar

Om systemet registrerar en driftstörning övergår systemet automatiskt till läget "2WD". Meddelandet "Kontrollera 4WD" visas på instrumentpanelen och varningslamporna och © tänds.

Kör sakta och snarast till närmaste märkesrepresentant.

Vid vissa driftstörningar kanske systemet inte kan växla till läge ”2WD” eller ”4WD Lock”. ”AUTO” förblir aktiverat.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

System med 4-hjulsdrift

- Oavsett vilket läge som är valt får du starta motorn endast om alla fyra hjulen har kontakt med marken. Du får till exempel inte starta motorn om bilen är upphissad med en domkraft eller står på en rullbänk.

- Vrid inte på lägesväljaren vid kurvtagning, när bilen backar eller om hjulen spinner kraftigt. Välj endast läge ”2WD", "AUTO" eller "4WD Lock" när bilen körs rakt framåt.

- Använd endast däck som överensstämmer med godkända specifikationer.

- Läget ”4WD Lock” ska endast användas vid körning på svårframkomliga vägar. All annan användning av det här läget kan leda till att bilens manövrerbarhet försämras och att de mekaniska enheterna skadas.

- Montera alltid däck med samma specifikationer på alla fyra hjulen (fabrikat, storlek, struktur, slitage etc.). Användning av däck av olika storlek på fram- och bakhjulen och/eller vänster och höger sida kan få allvarliga konsekvenser för däcken, växellådan, fördelarväxeln, den bakre differentialens drev etc.