Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denna funktion hjälper dig när du ska parkera.

Ta bort händerna från ratten. Det enda du kontrollerar är pedalerna och växelspaken.

Du kan när som helst återta kontrollen över ratten.

Igångsättning

När bilen står stilla eller rör sig långsammare än ungefär 30 km/h, tryck på strömställaren 1. Kontrollampan i strömställaren 1 tänds och skärmbilden 2 visas på multifunktionsskärmen.

ANM.

Se till att inte ultraljudsdetektorerna vid pilarna 3 skyms (av smuts, lera, snö etc.).

Val av manöver

Systemet kan hjälpa dig med fyra olika manövrar:

4 fickparkering,

5 vinkelrät parkering,

6 snedparkering,

7 att lämna en parkeringsficka.

Välj den manöver du vill ha hjälp med från multifunktionsskärmen.

Aktivera dessutom färdriktningsvisaren (blinkern) på den sida du vill parkera.

Obs! När du startar bilen, eller efter att du har fickparkerat med systemets hjälp, är den standardmanöver som föreslås av systemet manövern för att lämna parkeringsplatsen där du fickparkerat. I övriga fall är kan standardmanövern ställas in med 8 från multifunktionsdisplayen.

Funktion

Parkering

När du kör långsammare än 30 km/h söker systemet efter lediga parkeringsplatser på båda sidor om bilen.

När systemet hittar en plats visas denna på multifunktionsdisplayen, märkt med ett litet ”P”. Så att bilen kan identifiera en plats, kör långsamt, med färdriktningsvisarna aktiverade på samma sida som du vill parkera, tills meddelandet ”Stopp” visas och en ljudsignal hörs.

Platsen visas nu på multifunktionsskärmen märkt med ett stort ”P”.

- Stanna bilen,

- lägg i backen.

Varningslampan visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- släpp ratten,

- följ systemets instruktioner på multifunktionsskärmen.

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h. Fältet 9 visar förloppet.

Varningslampan på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern är slutförd.

Särskilda anvisningar

- Kör sakta och var alltid beredd på att använda bromsen.

- Systemet registrerar inte parkeringsplatser mellan objekt som inte är bilar, såsom stolpar, motorcyklar eller hinder:

- Systemet kan inte registrera parkeringsplatser efter eller före detektering.

- Behåll ett avstånd på 50-150 cm från parkerade bilar när du letar efter parkeringsplatser. Systemet kan inte registrera parkeringsplatser om avståndet är mindre än 50 cm eller större än 150 cm.

- Kan du ändra växelspaksläget R till D eller D till R vid parkering. Systemet är fortfarande tillgängligt.

- Föraren bör hålla utkik efter den upptäckta platsen för att se om det går att parkera där (hinder på parkeringsplatsen).

- Om du monterar andra däck eller hjul, kan systemets prestanda förändras. Montera alltid samma storlek som originalstorleken för att få bästa prestanda.

- Det kan hända att systemet inte fungerar när hjulen är felinställda. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Lämna en parkeringsficka

- Välj läget ”lämna parkeringsficka”,

- sätt igång färdriktningsvisaren åt det håll du vill köra ut,

- gör en lång tryckning på strömställaren 1 (ungefär två sekunder).

Varningslampan visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- släpp ratten,

- följ parkeringsassistansens instruktioner och genomför manövrarna framåt och bakåt.

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h.

Systemet underrättar dig om att manövern är slutförd när det bara är att köra ut från parkeringsfickan.

Varningslampan på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern är slutförd.

Särskilda anvisningar

- När du lämnar parkeringsplatsen avbryts systemet av säkerhetsskäl om det föreligger en risk för krock med hinder.

- Systemet kan inte användas om parkeringsplatsen är liten.

- När du lämnar parkeringsplatsen kan du köra framåt eller bakåt efter att ha vridit på ratten.

- Om det är is på sensorn eller om den är övertäckt, eller om det finns mycket höga eller små objekt eller stolpar i omgivningen kan systemet störas även om det finns lediga platser.

Manövern avbryts

Manövern avbryts i följande fall:

- du tar tag i ratten,

- en dörr eller bakluckan öppnas,

- bilen står stilla alltför lång stund,

- ett föremål är i vägen och gör att manövern inte kan slutföras,

- motorn stängs av.

Varningslampan på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern har avbrutits. För att slutföra manövern, gör en lång tryckning på strömställaren för att aktivera systemet.

Anledningen till att manövern avbröts visas på multifunktionsskärmen.

Se till att:

- du inte håller i ratten,

- alla dörrar och bagageluckan är stängda,

- inget föremål är i vägen

- motorn är igång.

Manövern annulleras

Manövern annulleras om:

- du trycker på strömställaren som aktiverar systemet,

- bilens hastighet är högre än 7 km/h,

- Du har förflyttat bilen fler än tio gånger framåt/bakåt inom samma manöver,

- parkeringsassistansens givare är smutsiga eller blockerade,

- bilens hjul spinner.

Varningslampan på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern har annullerats.

Särskilda anvisningar

Systemet kan störas i följande fall. I dessa fall bör du parkera själv eftersom det annars föreligger en risk för kollision:

- om det finns hinder runt stolpar;

- om det finns hinder på parkeringsplatsen såsom cyklar, motorcyklar, smala stolpar osv.;

- om parkeringsplatsen är kurvig, hal eller ojämn;

- om däcktrycket är lägre eller högre än normalt;

- vid mycket dåligt väder (kraftigt regn, snö eller starka vindar);

- efter montering av andra däck (snökedjor, reservhjul, hjul av annan storlek).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Se till att manövern utförs i enlighet med gällande trafikregler för aktuell väg.

- Föraren ska alltid vara beredd på plötsliga faror under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövrering.

- Systemet upptäcker inte föremål som befinner sig i givarnas döda vinkel.

- Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

- Kontrollera alltid att platsen som systemet valt ut är ledig och att inga föremål är i vägen.

- Systemet ska endast användas när du bogserar en släpvagn eller när bilen är utrustad med bogserings- eller lastsystem.