Tillbaka till listan

OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En bilmotor förbrukar normalt olja för smörjning och kylning av sina rörliga delar och det kan ibland vara nödvändigt att komplettera nivån mellan två oljebyten.

Skulle emellertid din bils motor efter inkörningsperioden dra över 0,5 liter olja per 1 000 km ska du låta din märkesrepresentant utföra en kontroll.

Intervall för oljebyte: kontrollera oljenivån regelbundet samt alltid före en längre resa för att inte riskera att motorn förstörs.

För att undvika stänk, rekommenderar vi att du använder en tratt när du fyller på olja.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Nivåkontroll

Kontrollen ska utföras på plan mark efter det att motorn har varit avstängd en lång stund.

För att få exakt oljenivå och för att vara säker på att inte oljenivån är för låg (risk att motorn förstörs) måste man använda mätstickan. Se efterföljande sidor.

Beroende på bil visar displayen på instrumentpanelen bara när oljenivån når sin miniminivå.

- Ta ut mätstickan och torka av den med en ren, luddfri trasa;

- för ner den tills den bottnar (på bil utrustad med oljemätsticka med lock C, skruva åt locket helt);

- ta ut oljemätstickan igen;

- Avläs nivån. Oljenivån i motorn får aldrig underskrida min.märket A men heller aldrig överskrida max.märket B.

När du har läst av nivån, för in mätstickan till ändläget eller skruva fast locket helt.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån överstiga maxnivån B eftersom motorn och katalysatorn då kan skadas.

Om maxnivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.