Tillbaka till listan

NÖDANROP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om bilen är utrustad med en nödanropsfunktion kan SOS-centralen kostnadsfritt ringas upp automatiskt eller manuellt vid en olycka eller sjukdom, vilket minskar den tid det tar för räddningstjänsten att komma till platsen.

Obs!: Nödsamtalet fungerar:

- i länder där det finns tillhörande telematikräddningstjänster och infrastruktur som är kompatibel med systemet;

- beroende på täckningen i området där fordonet körs.

Om du använder nödanropsfunktionen för att rapportera en olycka som du har bevittnat ska du stanna bilen på en lämplig plats så att räddningstjänsten kan hitta din bil och därmed platsen för den rapporterade olyckan.

Följ alltid nationell lag.

Använd enbart nödanropsfunktionen vid en olycka som du är inblandad i eller som du har bevittnat samt om du mår dåligt.

1 Lampa för indikering av täckning för telefonnät: lampan är tänd när du har täckning (grönt ljus) och släckt när du saknar täckning:

2 Indikatorlampa för automatiskt läge;

3 SOS-kontakt;

4 Mikrofon;

5 Högtalare.

Ett anrop sker alltid enligt följande:

- SOS-centralen anropas;

- information om händelsen skickas ut

- röstkommunikation med SOS-centralen genomförs;

- vid behov anropas räddningstjänsten.

Nödanropsfunktionen har två lägen:

- automatiskt läge

- manuellt läge

Vid en olycka rekommenderar vi att du håller dig i närheten av bilen så att du vid behov kan besvara ett samtal från SOS-centralen.

Automatiskt läge

När varningslampan 2 är tänd indikerar detta att det automatiska systemet är aktiverat.

När tändningen är påslagen aktiveras nödsamtalet automatiskt vid en olycka när airbagen aktiveras. Data överförs till SOS-centralen (registreringsnummer, tidpunkt för samtalet, bilens position, bilens färdriktning osv.).

Det automatiska nödanropet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras hos en auktoriserad återförsäljare på användarens begäran.

Manuellt läge

Nödanropet aktiveras när du trycker på kontakten 3.

Nödanropsfunktionen har två lägen:

- i normalläge trycker du på kontakten 3 i mer än 3 sekunder;

- i panikläge trycker du på kontakten 3 fem gånger inom 10 sekunder.

Vid oavsiktligt aktivering kan du avbryta anropet genom att trycka på kontakten 3 i 2 sekunder, innan SOS-centralen har ringts upp.

Om samtalet redan har upprättats är det enbart SOS-centralen som kan avsluta samtalet.

Driftstörning

I vissa fall fungerar inte nödanropsfunktionen:

- inget fel registreras och telefonen har ingen täckning;

- låg batterinivå.

-...

Om systemet upptäcker ett funktionsfel övergår varningslampan 1 till rött sken. Kontakta då en auktoriserad återförsäljare så snart som möjligt.

Kontrollera batteriets skick. Batteriets livslängd är cirka 4 år (indikatorlampan 1 tänds med rött sken för att informera dig).

Vänd dig till en märkesrepresentant.