Tillbaka till listan

NIVÅER, FILTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kylvätska

Med stillastående motor och på plan mark ska vätskenivån när motorn är kall ligga mellan markeringarna MINI och MAXI på behållaren 1.

Fyll på vätska när motorn är kall innan nivån når märkningen MINI.

Nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet (motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som garanterar:

- frostskydd;

- skydd mot rost i kylsystemet.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Ta aldrig av locket på expansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännskador.

Bromsvätskenivå

Nivåkontrollen görs med stillastående motor på plant underlag.

Bromsvätskan ska kontrolleras ofta, och särskilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Nivå 2

Bromsvätskenivån sjunker normalt vid användning, men den får aldrig underskrida märkningen ”MINI”.

Om du vill kontrollera slitaget på skivor och trummor själv, använd kontrolldokumentet som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Påfyllning

Varje ingrepp på bromssystemets hydraulkrets måste åtföljas av bromsvätskebyte utfört av en specialist.

Använd endast vätska (i förseglad dunk) som rekommenderas av vår tekniska avdelning.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Vid åtgärder i närheten av motorn kan denna vara varm. Dessutom kan motorfläkten sättas igång när som helst.

Risk för allvarliga skador.

Spolvätskebehållare

Påfyllning

Med stillastående motor, öppna locket 3. Fyll på tills du precis ser vätskan och sätt sedan tillbaka locket.

Vätska

Spolvätska (frostskyddsvätska vintertid).

Kontroll av oljenivån

Använd pipettpluggen. Täpp till hålet 4 med fingret, ta bort locket och läs av innehållet på mätaren som är integrerad i locket.

Obs: Kontrollera vätskenivån i behållaren regelbundet och fyll på innan du ger dig ut och kör.

Spolarmunstycken

För att justera höjden på vindrutespolarmunstyckena, vänd dig till en märkesrepresentant.

FILTER

Byte av filterelement (luftfilter, kupéfilter, dieselfilter etc.) ingår i din bils underhåll.

Bytesintervall för filterinsatser: Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Vid åtgärder i närheten av motorn kan denna vara varm. Dessutom kan motorfläkten sättas igång när som helst.

Risk för allvarliga skador.