Tillbaka till listan

MOTOROLJENIVÅ: påfyllning, fyllning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Påfyllning

Bilen ska stå på horisontellt underlag och motorn ska vara kall (t.ex. före dagens första körning).

- Skruva loss locket 1.

- Fyll på olja (volymen mellan oljemätstickans 2 min.- och max.märken är 1,5 - 2 liter beroende på motor).

- Vänta 10 minuter efter påfyllning så att oljan hinner rinna ner i oljetråget.

- Kontrollera nivån med hjälp av oljemätstickan 2 (som beskrivits tidigare).

När arbetet är slutfört ska mätstickan föras in till ändläget och locket skruvas på ordentligt.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Överskrid inte max.-nivån och glöm inte att sätta tillbaka locket 1 och mätstickan 2.

För att undvika stänk rekommenderar vi att du använder en tratt när du fyller på olja.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området runt påfyllningsröret så att det inte hamnar olja på heta delar i motorrummet eller på känsliga delar (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.