Tillbaka till listan

MOTOROLJENIVÅ: oljebyte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oljebyte motor

Serviceintervall: Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Oljevolym

Se serviceprogrammet i underhållshäftet eller kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollera alltid oljenivån i motorn med hjälp av mätstickan, såsom det har förklarats tidigare (den får aldrig vara under min eller över max på mätstickan).

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån överstiga maxnivån eftersom motor och avgasreningssystem då kan skadas.

Om maximinivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

Oljekvalitet motor

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Fylla på och/eller kontrollera oljenivån: När du fyller på eller kontrollerar oljenivån, se till att ingen olja läcker ut på motorkomponenterna.

Glöm inte att stänga locket ordentligt och sätt tillbaka oljestickan för att förhindra oljesprut på heta motorkomponenter.

Risk för brand.

Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga.

Oljebyte motor: Var försiktig om du utför oljebyte vid varm motor. Stor risk för brännskador föreligger vid oljestänk.