Tillbaka till listan

MOTORHUV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppna genom att dra i handtaget 1.

Upplåsning av motorhuven

Lås upp genom att trycka på spärren 2 samtidigt som du lyfter motorhuven.

Öppning av motorhuv

Lyft upp huven och håll i den hela vägen upp. Den stöds av två hydraulcylindrar 3.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Undvik att trycka på motorhuven, det finns risk för att den stängs ofrivilligt.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Vid åtgärder i närheten av motorn kan denna vara varm. Dessutom kan motorfläkten sättas igång när som helst.

Risk för allvarliga skador.

Stängning av motorhuven

Kontrollera att ingenting har blivit kvarglömt i motorrummet.

Du stänger motorhuven genom att ta tag i mitten av framkanten och dra ner den till 30 centimeter från stängt läge, och sedan släppa den. Den spärrar då låsmekanismen av sin egen tyngd.

Efter åtgärder i motorrummet, se till att du inte glömmer något (trasa, verktyg, etc.)

Eftersom det kan skada motorn och orsaka en olycka.

Se till att motorhuven är ordentligt låst.

Se till att ingenting hindrar låsningen (grus, tyg etc.).

Om kylargrillen eller motorhuven har utsatts för stötar, låt snarast möjligt kontrollera motorhuvens låssystem hos en märkesrepresentant.