Tillbaka till listan

MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med denna funktion kan du, beroende på bilens utrustning, aktivera/inaktivera och ställa in vissa av bilens funktioner.

Bilar utrustade med navigeringssystem

Åtkomst till menyn för inställning

När bilen står stilla, gå in på multifunktionsskärmen 1 och välj menyn ”Fordon” och ”Användarinställningar” för att komma åt olika inställningar.

Val av inställningar

(kan variera från bil till bil)

Välj den funktion du vill ändra:

a) upplåsning av enbart förardörren

b) automatisk blockering av dörrar under körning,

c) funktionen handsfree,

d) volym för färdriktningsvisarna,

e) inre uppstartsljud,

f) yttre uppstartsljud,

g) läslampa i automatläge,

h) bakrutetorkning vid backning,

i) konfigurering av indikatorn för körstil

j) aktiv kontroll av oljud.

Välj ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera funktionen.

För funktionen ”Varningslampornas ljusstyrka”, välj styrka genom att trycka på ”+” eller ”-”.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

Åtkomst till menyn för inställning av displayen 2

När bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 3 OK för att komma åt menyn för inställning.

Val av inställningar

(kan variera från bil till bil)

Navigera med hjälp av reglaget 4 för att välja den funktion som ska ändras:

a) SPRÅK;

b) Enhet;

c) Lås endast upp förardörren;

d) Låsning dörra under färd;

e) Handsfree öppning/stängn.;

f) Bakre torkare på vid backning;

g) Blinkers volym;

h) Välkomstljus ;

i) Kupebelysning autoläge;

j) PARKING ASSIST;

k) PARKING ASSIST VOLYM;

l) Vingelvarning volym;

m) Vingelvarning känslighet ;

n) Vingelvarning vibration;

p) Aktiv bromsning;

q) Ljusautomatik.

= funktion igång

< funktion avstängd

När raden har valts, tryck på strömställaren 3 OK för att ändra funktionen.

Om du väljer antingen ”PARKING ASSIST” eller ”SPRÅK” måste du göra ett nytt val (parkeringsassistansens ljudvolym eller språk på instrumentpanelen). I det här fallet, välj och bekräfta genom att trycka på strömställaren 3 OK, det valda värdet visas med ~ framför raden.

För att lämna menyn, tryck på reglaget 4 uppåt eller nedåt. Du kan behöva göra detta flera gånger.

Menyn för personlig inställning av bilens reglage kan inte användas under körning. När hastigheten överstiger 20 km/h går displayen automatiskt över till färddatorläge.