Tillbaka till listan

LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionen varnar föraren vid oavsiktligt överskridande av en heldragen eller streckad linje.

Den här funktionen använder en kamera som sitter på vindrutan bakom backspegeln.

Den här funktionen är en extra hjälp vid körning om en heldragen eller streckad linje oavsiktligen överskrids. Funktionen kan emellertid inte ersätta föraren. Funktionen kan störas under vissa villkor som bland annat:

- vid dålig sikt (regn, snö, dimma, smutsig vindruta, solnedgång framför bilen, delvis avlägsnade linjer osv.);

- på vägar med kraftiga kurvor;

- när du ligger nära ett framförvarande fordon i samma fil;

- vid slitna, dåligt utmarkerade markeringar på marken eller med långt avstånd från varandra;

- smala vägar;

- ...

I dessa fall visar indikatorerna för sikt ofärgade linjer på instrumentpanelen, vilket anger att funktionen inte kan varna (linjerna detekteras inte). Funktionen kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid körning.

Aktivering/inaktivering

Bilar utrustade med navigeringssystem

Från multifunktionsskärmen 2: välj menyn ”Fordon”, ”Körhjälp”, ”Filbytesvarning” och sedan ”ON” eller ”OFF”.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 1 .

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

Tryck på strömställaren 3.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas indikatorerna för sikt 4 på instrumentpanelen med en gråfärgad linje på höger sida och en på vänster.

Funktionen kommer att larma om:

- hastigheten är högre än cirka 70 km/h;

och

- linjemarkeringarna 4 blir gröna eller, beroende på bilmodell, en vibration i ratten,

Funktionen varnar föraren:

- med hjälp av en ljudsignal eller, beroende på bilmodell, en vibration i ratten,

- och indikatorn för den korsade linjen blir röd på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av larm

- Färdriktningsvisare som är aktiverade minst 2 sekunder innan linjen överskrids,

- mycket snabbt överskridande av linje,

- fortsatt körning på en linje,

- i kurvor tillåter funktionen att du lätt skär kurvan,

- aktiverade varningsblinkrar,

-...

Inställningar

Bilar utrustade med navigeringssystem

Utgå från multifunktionsskärmen 2, välj ”Fordon”, ”Körhjälp”, ”Nast. opoz. za zapus. voz. Pasu”.

- Volym: ställ in varningssignalens volym genom att välja en av de fem nivåerna,

- känslighet: justera känsligheten för linjedetektering. För att göra det:

- ”låg” linjen detekteras när föraren överskrider den,

- ”Genomsnittlig” linjen detekteras när föraren är på väg mot den,

- ”hög” linjen detekteras när föraren är nära den.

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

- När bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 5 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på 5 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Nast. opoz. za zapus. voz. Pasu” och tryck på strömställaren 5 OK.

- Volym: ställ in varningssignalens volym genom att välja en av tre nivåer,

- känslighet: justera känsligheten för linjedetektering. För att göra det:

- ”låg” linjen detekteras när föraren överskrider den,

- ”Genomsnittlig” linjen detekteras när föraren är på väg mot den,

- ”hög” linjen detekteras när föraren är nära den.

Funktionsfel

Vid funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera vingel varning” på instrumentpanelen och indikatorerna för sikt, de båda linjerna, försvinner från instrumentpanelen.

Kontakta en märkesrepresentant.