Tillbaka till listan

HASTIGHETSVARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsvarningen med vägskyltsigenkänning informerar föraren om överskridning av hastighetsbegränsningen på aktuell väg.

Funktionsprincip

Systemet läser av hastighetsskyltarna vid vägkanten och visar sedan hastighetsbegränsningen.

Huvudsakligen hämtas informationen från kameran 1 som sitter på vindrutan bakom backspegeln.

Obs! se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

I bilar utrustade med den här funktionen kan systemet även använda information från navigeringssystemet.

Om fartbegränsaren är aktiverad går det att anpassa denna inställning efter hastighetsbegränsningen som systemet registrerat.

Vid överskridande av fartgränsen ändras skyltarnas utseende (siffrorna blir röda eller så blinkar cirkeln runt skylten) för att informera dig.

Bil utrustad med navigeringssystem

- Om du kör i ett annat land kan det hända att det används andra hastighetsenheter där än din bil är inställd för. I sådana fall visar systemet vägskylten med den lokalt gällande hastighetsbegränsningen, men även omvandlingen till den enhet som din instrumentpanel är inställd för.

- I länder där hastigheten på vissa typer av vägar sänks vid regn kan systemet ändra hastighetsbegränsningen efter att ha torkat vindrutan några sekunder.

Särskilda situationer

Ibland är hastighetssänkningar undantagsfall som inte registreras av systemet. Ett sådant exempel är dagar med föroreningsstopp.

Start/stopp av systemet

Bilar utrustade med navigeringssystem

Från multifunktionsskärmen 2, väj menyerna ”Fordon”, ”Körhjälp” och ”Hastighetsvarningsinställningar” och därefter ”ON” eller ”OFF”.

När funktionen är aktiverad kan du, beroende på den lokala lagstiftningen, aktivera ”områden med utökad bevakning”. Systemet varnar dig om avståndet till detta område och sedan även under tiden du kör i området.

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

- När bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 5 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på strömställaren 5 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Hastighets varning” och tryck på strömställaren 5 OK,

- tryck på knappen OK för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ändring av den inställda fartgränsen

Om den inställda fartgränsen skiljer sig från hastighetsbegränsningen som systemet registrerat, gör en lång tryckning på strömställaren 4:

- på a (+) för att öka fartgränsen till den hastighet som systemet registrerat,

- på b (-) för att minska fartgränsen till den hastighet som systemet registrerat.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 3 .

Funktionsfel

Systemet kan inte registrera hastighetsbegränsningen om:

- vindrutan är smutsig,

- kameran bländas av solen,

- sikten är dålig (nattetid, vid dimma etc.),

- vägskyltarna är oläsliga (av t. ex. snö) eller dolda (av ett annat fordon eller av träd),

- informationen från navigeringssystemet inte är uppdaterad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet registrerar inga andra vägskyltar än hastighetsskyltar. (t.ex. in-/utresa till/från tätorter)

Systemet kanske inte identifierar alla hastighetsskyltar eller tolkar dem felaktigt.

Föraren måste alltid respektera vägskyltarna och vägtrafikförordningens regler och ska inte ignorera de skyltar som inte registreras av systemet.

Vid dålig sikt (dimma, snö, frost etc.) kan inte systemet antyda vilken hastighet som är lämplig.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.