Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas.

När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt.

Under körningen stoppar systemet motorn (stand by-läge) när bilen stannar (trafikkö, rödljus, osv.).

Villkor för att ställa motorn på stand-by

Bilen har körts sedan det sista stoppet.

För automatväxellåda:

- växellådan är i läge D, M eller N;

och

- bromspedalen är nedtryckt (tillräckligt hårt)

och

- gaspedalen är inte nedtryckt

och

- bilens hastighet är noll i ungefär en sekund.

Motorn blir kvar i vänteläge om läge P väljs eller läge N väljs samtidigt som parkeringsbromsen är åtdragen och bromspedalen är uppsläppt.

För alla bilar:

Beroende på bil tänds varningslampan på instrumentpanelen när motorn befinner sig i vänteläge.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Tändningen måste vara avstängd innan du lämnar bilen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan visas på instrumentpanelen).

Vid ett stand by-läge av motorn dras inte den automatiska parkeringsbromsen (beroende på bil) åt automatiskt.

Motor på stand-by, bromshjälpen fungerar inte.

Förhindra att motorn övergår till vänteläge

Under vissa omständigheter (med systemet aktivt), till exempel i en korsning, går det att behålla motorn igång så att det går snabbt att komma iväg.

Automatväxellåda:

Håll bilen stilla genom att trycka ned bromspedalen en aning.

Villkor för att avsluta motorns vänteläge

För automatväxellåda:

- bromspedalen är släppt, läge D eller M är ilagt eller,

- bromspedalen är uppsläppt, läge N är ilagt och parkeringsbromsen är lossad eller,

- bromspedalen är nedtryckt igen, läge P är ilagt eller läge N är ilagt med parkeringsbromsen åtdragen eller,

- växelspaken ligger i läge R eller,

- gaspedalen är nedtryckt eller

- i manuellt läge flyttas växelspaken till + eller -.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan Ä i några sekunder på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Vid påfyllning av bränsle ska motorn vara avstängd (inte befinna sig i vänteläge). Du SKA alltid stänga av motorn. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Villkor för att förhindra att motorn övergår till vänteläge

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

för bilar utrustade med ett RENAULT -kort:

- förardörren är inte stängd;

- förarens bilbälte är inte fastspänt;

för alla bilar:

- backväxeln är ilagd;

- motorhuven är inte låst;

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- batteriet är inte ordentligt laddat;

- om tillgängligt är läget ”4WD Lock” aktiverat; TRANSMISSION 4-HJULSDRIFT (4WD)

- skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanläggningens inställda temperatur är för stor;

- parkeringsassistansen är igång;

- lutningen är större än ungefär 12 % för bilar med automatväxellåda;

- funktionen ”Clear view” är aktiverad; MANUELL LUFTKONDITIONERING eller AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING: reglage A eller AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING: reglage B och C

- motortemperaturen är för låg eller för hög;

- avgasreningssystemet håller på att regenereras;

eller

-...

Beroende på utrustningsnivå visas varningslampan på instrumentpanelen. Det här indikerar att vänteläget för motorn inte går att använda.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Särskilda anvisningar för bilar med RENAULT-kort

Om motorn står på stand-by (trafikkö, rödljus osv.) stängs bilen av om föraren frigör säkerhetsbältet, öppnar förardörren eller lämnar sätet.

Den automatiska parkeringsbromsen dras åt automatiskt.

Starta motorn för att starta om och omaktivera Stop and Start-systemet. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort

Särskilda anvisningar för bilar med nyckel

Om du skulle kliva ur bilen medan motorn är i standby-läge (bilköer, trafikljus osv.) uppmärksammar en ljudsignal dig om att motorn inte har stängts av utan är i standby-läge.

Efter att motorn har befunnit sig i vänteläge och föraren vill köra iväg kan motorn startas igen. Kontrollera säkerheten innan du kör.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög

- funktionen ”Clear view” är aktiverad; MANUELL LUFTKONDITIONERING eller AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING: reglage A eller AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING: reglage B och C

- batteriet är inte ordentligt laddat

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Speciella funktioner på bilar med nyckel: under vissa av dessa förhållanden förhindras automatisk omstart av motorn om en framdörr är öppen.

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Meddelandet ”Stopp & start AV” visas på instrumentpanelen och den inbyggda varningslampan 2 i kontakten tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. nMeddelandet ”Stopp & start PÅ” visas på instrumentpanelen och kontrollampan 2 som är inbyggd i kontakten 1 släcks.

Systemet aktiveras automatiskt när du startar bilen.

Funktionsfel

När meddelandet ”Kontrollera Stopp & start” visas på instrumentpanelen, samtidigt som kontrollampan 2 som är inbyggd i kontakten 1 tänds, inaktiveras systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Obs: Tryck på kontakten 1 med motorn i standbyläge för att automatiskt starta om motorn.

Innan du kliver ur bilen måste du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort