Tillbaka till listan

BACKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktion

När du lägger i backen visar kameran 1, som är placerad på bakluckan, en bild på området bakom bilen på multifunktionsskärmen 2 som är utrustad med en eller två mallar 4 och 3 (en löstagbar och en fast).

Det här systemet används med hjälp av en eller flera mallar (rörlig för banan och fast för avståndet). När det röda området uppnåtts, ta hjälp av displayen bild för att stanna på exakt plats.

Fast mall 3

Den fasta mallen består av färgmarkeringar AB och C som anger avståndet bakom bilen:

- A (röd) cirka 30 centimeter från bilen

- B (gul) cirka 70 centimeter från bilen

- C (grön) cirka 150 centimeter från bilen.

Den här mallen förblir fast och anger bilens bana om hjulen är i linje med bilen.

Rörlig mall 4

Den visas i blått på multifunktionsskärmen 2. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.

ANM.:

Se till att kameran inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Aktivera, inaktivera backkameran

Från multifunktionsskärmen 2 väljer du ”Fordon”, ”INSTÄLLNINGAR”, ”PARKING ASSIST” och sedan ”Backkamera”. Aktivera eller inaktivera backkameran och bekräfta ditt val.

Du kan också reglera parametrarna för kamerabilden (ljusstyrka, kontrast etc.).

Driftstörning

När backväxeln är ilagd visas, om systemet upptäcker ett driftsfel, en svart skärm tillfälligt på multimediaskärmen 2.

Detta kan bero på ett fel på kameran eller skärmen (klarhet, frusen bild, fördröjda kommunikationer osv).

Om den tillfälliga visningen av den svarta skärmen kvarstår, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Skärmen visar en omvänd bild, som i en backspegel.

Mallarna är bilder som avtecknar sig mot ett platt underlag: den information de ger ska ignoreras om det dyker upp ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken etc.) kan kameran störas.

När bagagerummet är öppet eller inte riktigt stängt, visas meddelandet ”Bagageluckan öppen” och kamerans visning försvinner.

Funktionen är ett extra hjälpmedel. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga rörliga föremål (barn, djur, barnvagn, cykel etc.) eller något litet föremål (sten, kvist etc.) är i vägen vid backningsmanövern.

Skillnad mellan uppskattat och faktiskt avstånd

Backning mot en brant uppförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstånden att se närmare ut än de faktiskt är.

Föremålen som visas på skärmen är längre bort i backen än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid D är det egentligen vid E.

Backning mot en brant nedförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstånden att se längre bort ut än de faktiskt är.

I en backe är de avbildade föremålen alltså närmare än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid G är det egentligen vid F.

Backning mot ett utstickande föremål

På skärmen verkar positionen H vara längre bort än positionen J. Positionen H är dock på samma avstånd som positionen K.

Bilens bana, som anges av de fasta och rörliga vägledningslinjerna, tar inte hänsyn till föremålets höjd. Det finns risk för att bilen kolliderar med föremålet när du backar mot positionen K.