Tillbaka till listan

AVSTÅNDSLARM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Den här funktionen använder information från radarn 1 och ger föraren information om tidsintervallet till framförvarande fordon så att säkerhetsavståndet mellan de två fordonen kan bibehållas.

ANM.: Se till att radarn 1 inte är övertäckt (av smuts, lera, snö etc.).

Funktionen är aktiverad när bilen håller en hastighet mellan 30 och 200 km/h.

När du startar motorn står systemet i samma läge som då du stängde av bilen.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Från multifunktionsskärmen 2, välj menyn ”Fordon”, ”Körhjälp” och ”Avståndsvarning” och sedan ”ON” eller ”OFF”.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 3 .

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Funktion

När funktionen är aktiverad underrättar indikatorn 4 om avståndet mellan dig och framförvarande fordon.

- A (grå): funktionen fungerar inte

- A (grön): ingen bil känns av

- B (grön): tidsintervallet är mer eller lika med 2 sekunder (avståndet mellan de båda bilarna beräknas utifrån din hastighet)

- C (orange): tidsintervallet är 1-2 sekunder (avståndet mellan de båda bilarna är för kort)

- D (röd): tidsintervallet är mindre än 1 sekund (avståndet mellan de båda bilarna är alldeles för kort)

När tidsintervallet mellan de båda bilarna är mindre än 0,5 sekunder blinkar en varning på 4 displayen D på instrumentbrädan. I vissa situationer visas inte tidsintervallet:

- i en kurva,

- vid byte av körfält,

- om avståndet till framförvarande fordon är tillräckligt stort eller om bilen befinner sig utanför givarens räckvidd.

Viss information visas på head-up-displayen, om bilen är utrustad med en sådan.

Funktionen fungerar inte när den anpassningsbara farthållaren är aktiverad.

Mätningen visas i informationssyfte: systemet utför inga åtgärder på bilen.

Funktionen är inte avsedd att användas vid stadskörning eller dynamisk körning (kurvor, accelerationer, plötsliga inbromsningar osv.).

Funktionen påverkar inte bromssystemet.

Området kring radarn måste vara rent och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns avläsningslinje ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarn får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga klimatförhållanden (snö, hagel, ishalka m.m.),

Risk för falsklarm.