Koleos

Titta på videoklipp om bilen

PRESENTATION AV FORDONET

PRESENTATION AV FORDONET

PRESENTATION AV FORDONET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : VÄLKOMSTSCENARIO

KUPÉFUNKTIONER : VÄLKOMSTSCENARIO

KUPÉFUNKTIONER : VÄLKOMSTSCENARIO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : FÖRARPLATS

KUPÉFUNKTIONER : FÖRARPLATS

KUPÉFUNKTIONER : FÖRARPLATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : MULTIMEDIA

KUPÉFUNKTIONER : MULTIMEDIA

KUPÉFUNKTIONER : MULTIMEDIA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : LUFTKONDITIONERING

KUPÉFUNKTIONER : LUFTKONDITIONERING

KUPÉFUNKTIONER : LUFTKONDITIONERING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : FÖRVARINGSFACK

KUPÉFUNKTIONER : FÖRVARINGSFACK

KUPÉFUNKTIONER : FÖRVARINGSFACK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : BAKSÄTE

KUPÉFUNKTIONER : BAKSÄTE

KUPÉFUNKTIONER : BAKSÄTE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KUPÉFUNKTIONER : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

KUPÉFUNKTIONER : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

KUPÉFUNKTIONER : BAGAGEUTRYMME MED MÖJLIGHETER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : HASTIGHETSVARNING

KÖREGENSKAPER : HASTIGHETSVARNING

KÖREGENSKAPER : HASTIGHETSVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : DÖDAVINKELVARNING

KÖREGENSKAPER : DÖDAVINKELVARNING

KÖREGENSKAPER : DÖDAVINKELVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : VINGELVARNING

KÖREGENSKAPER : VINGELVARNING

KÖREGENSKAPER : VINGELVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : NÖDBROMSNING

KÖREGENSKAPER : NÖDBROMSNING

KÖREGENSKAPER : NÖDBROMSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

KÖREGENSKAPER : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

KÖREGENSKAPER : FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : PARKERINGSASSISTANS

KÖREGENSKAPER : PARKERINGSASSISTANS

KÖREGENSKAPER : PARKERINGSASSISTANS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : EASY PARK ASSIST

KÖREGENSKAPER : EASY PARK ASSIST

KÖREGENSKAPER : EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : BACKKAMERA

KÖREGENSKAPER : BACKKAMERA

KÖREGENSKAPER : BACKKAMERA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : AUTOMATISKT HELLJUS

KÖREGENSKAPER : AUTOMATISKT HELLJUS

KÖREGENSKAPER : AUTOMATISKT HELLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : KURVLJUS

KÖREGENSKAPER : KURVLJUS

KÖREGENSKAPER : KURVLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : HJÄLP VID START I BACKE

KÖREGENSKAPER : HJÄLP VID START I BACKE

KÖREGENSKAPER : HJÄLP VID START I BACKE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖREGENSKAPER : SÄKERHET

KÖREGENSKAPER : SÄKERHET

KÖREGENSKAPER : SÄKERHET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : DIESELMOTORER

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : DIESELMOTORER

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : DIESELMOTORER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE MED FUNKTIONER

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE MED FUNKTIONER

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : ECO-LÄGE MED FUNKTIONER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : FYRHJULSDRIFT

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : FYRHJULSDRIFT

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR : FYRHJULSDRIFT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ÖVERSIKT TILLBEHÖR

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

ÖVERSIKT TILLBEHÖR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : MOTORHUV

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : MOTORHUV

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : MOTORHUV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : TORKARE

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : TORKARE

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : TORKARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRÄMRE BELYSNING

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRÄMRE BELYSNING

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRÄMRE BELYSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : BAKLJUS

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : BAKLJUS

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : BAKLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL OCH SÄKRINGAR

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL OCH SÄKRINGAR

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : RESERVHJUL OCH SÄKRINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)
Indikator för växelbyte
Varningslampa för airbag
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampa för fotbroms eller automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK
ECO
     Varningslampa för läge
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Kontrollampa för parkeringsassistans
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (
     ESC
     ) och antispinnsystem
Passagerarairbag
     ON
Passagerarairbag
     OFF
Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.
Varningslampor för öppen dörr

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt, kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö och ekonomi – Skona miljön och spara bränsle” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Indikator för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Varningslampa för airbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se avsnittet ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Varningslampa för fotbroms eller automatisk parkeringsbroms

Se ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Se "Övervakningssystem för däcktryck" i kapitel 2.

ECO Varningslampa för läge

Den tänds när ECO-läget aktiveras.

Se avsnittet ”Ekokörning” i kapitlet 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem ( ESC ) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Passagerarairbag ON

Se ”Barnsäkerhet Urkoppling/inkoppling av airbag på passagerarplatsen fram” i kapitel 1.

Passagerarairbag OFF

Se ”Barnsäkerhet Urkoppling/inkoppling av airbag på passagerarplatsen fram” i kapitel 1.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Den tänds när tändningen slås på. Om förarens eller framsätespassagerarens (om någon sitter på den platsen) bilbälte inte är fastspänt innan bilen uppnår en hastighet på cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal avges i cirka 2 minuter.

ANM.: Om man har placerat ett föremål på passagerarplatsen kan detta utlösa varningslampan.

Varningslampor för öppen dörr