Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för körklar bil

Kontrollampa för körklar bil

Den tänds när motorn startar.

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Den tänds så fort som laddningskabeln kopplas till bilen.

Varningslampa för laddning av 12V batteri

Varningslampa för laddning av 12V batteri

Tänds lampan under körning tyder det på överladdning eller urladdning. Stanna och ta genast kontakt med en märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant, var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare” och ”Fartbegränsare” i kapitel 2.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare” och ”Fartbegränsare” i kapitel 2.

Färdriktningsvisare 
          Airbag

Färdriktningsvisare Airbag

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar efter några sekunder. Tänds inte lampan vid påslagning av tändningen, eller om den tänds under körning, tyder det på fel i systemet.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för låg bränslenivå för den extra värmeanläggningen

Varningslampa för låg bränslenivå för den extra värmeanläggningen

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder. Den tänds under körningen och en ljudsignal aktiveras. Den signalerar om ett omedelbart stopp av bränsleförsörjningen för den extra värmeanläggningen.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Beroende på bil, tänds den på instrumentpanelen eller på instrumentbrädans mittre display. Den lyser när bilen startas om bältena inte är knäppta. En svag ljudsignal hörs i 30 sekunder och sedan höjs signalens volym i 90 sekunder.

Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet

Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet

Den tänds när fordonsbatteriets laddningsnivå når reservgränsen. Se ”Display och indikatorer” i kapitel 1.

Varningslampa för elektrotekniskt system

Varningslampa för elektrotekniskt system

Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”400 V”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

När den blå kontrollampan tänds tyder det på att fordonsbatteriets temperatur är för låg.

När den orangea kontrollampan tänds, tyder det på att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög.

I samtliga fall kan en tändning av kontrollamporna medföra en minskad prestanda.

Kör mjukt och smidigt.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Kontrollampa för körkontrollsystem

Kontrollampa för körkontrollsystem

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.