Tillbaka till listan

VENTILATIONSMUNSTYCKEN: luftutblås

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mittplacerade ventilationsmunstycken 4

Justering av luftflöde

För att stänga: rikta reglaget 9 mot utsidan av bilen till spärrläget.

Öppna: rikta reglaget 9 inåt i bilen.

Riktning

Flytta reglaget 9 till önskat läge.

Sidoventilationsmunstycken 2

Justering av luftflöde

För att stänga: rikta reglaget 10 inåt i bilen.

För att öppna: rikta reglaget 10 mot utsidan av bilen till spärrläget.

Riktning

Flytta reglaget 10 till önskat läge.

Fäst inga föremål på ventilationsmunstyckena (t.ex. telefonfäste).

Risk för skada.

För inte in något i bilens ventilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.

Platser bak

(kan variera från bil till bil)

Golvmunstycken 7.

Ventilationsmunstycken i mittkonsolen bak 8

(kan variera från bil till bil)

Riktning höger/vänster

Använd släpkontakten 11.

Riktning uppåt/nedåt

Använd släpkontakten 11.

Justering av luftflöde

Vrid ratten 12:

uppåt: maximal öppning;

nedåt: stängning.