Tillbaka till listan

VÄRME, MANUELL LUFTKONDITIONERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

1 Justering av lufttemperatur

2 ”Clear View”-funktion

3 Justering av fläkthastighet.

4 Manuell styrning av uppvärmning och/eller luftkonditionering.

5 Justering av luftfördelningen i kupén.

6 Luftrecirkulation.

7 Im- och isborttagning bakruta och backspeglar.

Uppvärmningen kan enbart användas när motorn är igång.

Igångsättning

Med knappen 4 kan du sätta igång (lampan tänd) eller stänga av (lampan släckt) uppvärmningen.

Inställning av fläkthastigheten

Vrid reglaget 3 till något av de åtta lägena för att ställa in effekten.

Läge OFF

I detta läge:

- den manuella uppvärmningen och/eller luftkonditioneringen stoppar automatiskt;

- är fläkthastigheten i kupén noll;

- förekommer dock ett svagt luftflöde när bilen rullar.

Detta läge bör inte användas ständigt.

Justering av lufttemperaturen

Vrid reglaget 1 till något av de åtta lägena för att ställa in temperaturen. Ju längre in i det röda fältet markören är placerad, desto högre är temperaturen. Ju längre in i det blå fältet markören är placerad, desto lägre är temperaturen.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Vrid reglaget 5 för att välja önskad fördelning.

W Luftflödet strömmar då till defrostermunstyckena, både för vindrutan och sidorutorna fram.

Luftflödet fördelas mellan munstyckena för imborttagning på sidorutorna fram och vindrutan och golvmunstyckena.

ö Luftflödet strömmar till instrumentbrädans ventilationsmunstycken och till golvmunstyckena.

ô Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

ó Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på 7-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds. Med hjälp av den här funktionen kan du snabbt ta bort is och imma på bakrutan och ytterbackspeglarna (på bilar med sådan funktion).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 7. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Användning av läget W på reglaget 5 leder automatiskt till att luft strömmar ut för att undvika att vindrutan täcks av imma.

Råd

För avfrostning av bakrutan, används med fördel en manuell skrapa för avfrostning eller imborttagning för att minska energiförbrukningen.

Funktion ”Sikt”

Tryck på 2-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

Med denna funktion kan du få en snabb imoch isborttagning av vindrutan och de främre sidorutorna. Det kräver automatisk aktivering av värmen.

Om du vill avsluta funktionen, välj valfri inställning (luftfördelning, fläkthastighet, temperatur, återcirkulation).

Igångsättning av luftrecirkulation

Tryck på knappen 6: den inbyggda kontrollampan tänds. I detta läge tas luften ur kupén och cirkulerar utan tillskott av luft utifrån.

Med luftrecirkulationen kan du:

- strypa den ingående luftströmmen (t.ex. illaluktande avgaser).

Avstängning av anläggningen

Vrid reglaget 3 till ” OFF” för att stänga av funktionen.

Omedelbar aktivering av uppvärmningen

Det är möjligt att utföra omedelbar start av luftkonditioneringen med en smartphoneapp, så länge som:

- motorhuven är stängd;

- drivbatteriets laddningsnivå är över 20%;

- dörrarna är stängda och låsta;

- motorn är avstängd.

För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

För lång användning av luftrecirkulation kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna. Därför bör du snarast återgå till normalt läge (med luft utifrån) genom att på nytt trycka på knappen 6 när luftrecirkulation inte behövs längre.

Eluppvärmd vindruta

(kan variera från bil till bil)

Med motorn på trycker du på kontakten 8 (den inbyggda varningslampan tänds).

Den här funktionen tar bort is och imma från vindrutan (på bilar som är utrusade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på strömställaren 8.

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.