Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och förarens körsätt. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på vilken bil du har så har du tillgång till olika typer av funktioner som kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen:

- ekonometer,

- indikator för körstil,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- ECO-läget aktiveras med ECO-knappen.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

Ekonometer

(på instrumentpanelen)

Med ekonometern får föraren information i realtid om bilens energiåtervinning eller energiförbrukning.

Användningsområde A (blå) ”energiåtervinning”

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, så skapar motorn elektricitet under hastighetsminskningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet.

Zon för optimal användning 0

Anger noll förbrukning.

Användningsområde B (grön) ”rekommenderad förbrukning”

Fordonsbatteriet levererar el som behövs för att motorn ska kunna sätta bilen i rörelse.

”Förbrukning rekommenderas ej”, vit användningszon C

Anger en hög energiförbrukning.

Indikator för körstil 1

(kan variera från bil till bil)

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 1.

Ju fler blad som visas på 1, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ”Körjournal”, som ger information om din senaste resa, på multimediaskärmen 2.

Den anger:

- allmänt resultat;

- resultatutveckling;

- avstånd utan bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda. Ju högre siffra som visas desto lägre energiförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar energiförbrukningen.

ECO-läget gör att du kan begränsa kraften och den maximala hastigheten.

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Start av funktionen

Funktionen kan aktiveras genom att trycka på knappen 3.

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Funktionen kan inaktiveras genom att trycka på knappen 3.

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

När ECO-läget är aktiverat är bilens hastighet begränsad till ungefär 110 km/h.

Råd vid körning och ECO-körning

Köregenskaper

- Fart kostar pengar:

- sportig körning förbrukar mycket bränsle: var lätt på gasen;

- undvik häftiga accelerationer;

- bromsa så lite som möjligt. Förutse förhållandena i trafiken i tid genom att lätta på gaspedalen för att främja en energiåtervinning;

- ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten. Håll helst foten i samma läge på gaspedalen;

- dåligt väder, översvämmade vägar.

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att endast använda skyddsmattor som är anpassade till bilen och som sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Stäng av alla elektriska apparater som inte är absolut nödvändiga. Men (säkerheten är viktigast) anpassa alltid belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar 4% mer bränsle vid 100 km/h.

- För bilar utrustade med luftkonditionering, är det normalt att bränsleförbrukningen ökar (särskilt vid stadskörning) när systemet är igång. För bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

- Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.

- Du bör förutse aktivering av värmen eller luftkonditioneringen innan du använder fordonet när det laddas.