Tillbaka till listan

TORKARBLAD: byte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Byte av vindrutans torkarblad 2

Vid byte av torkarblad ska vindrutetorkarna först placeras i serviceläge B.

Tändning på, motor av:

- för reglaget två gånger i följd 1 till läge A (enstaka torkning): torkarbladen stannar i serviceläget B en bit från motorhuven;

- lyft torkararmen 3;

- sänk fliken 4 och ta sedan bort bladet 2.

Ditsättning

Sätt dit torkarbladet 2 genom att föra in det på dess plats i torkararmen 3. Kläm sedan på det tills du hör ett klick. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

För att återställa bladen till lågt läge, kontrollera att bladen är nerfällda på vindrutan och ställ sedan strömställaren 1 i läge A (enstaka torkning): vindrutetorkarna kommer fällas in i motorhuven när tändningen slås på.

Kontrollera torkarbladens skick. Deras livslängd beror på dig:

- Rengör bladen, vindrutan och bakrutan med tvållösning regelbundet.

- Använd dem inte när vindrutan eller bakrutan är torr.

- ta bort dem från vindrutan eller bakrutan om de inte har använts på länge.

Bakrutetorkare 5

Ställ reglaget i stoppläget (inaktiverat läge):

- lyft torkararmen 6;

- vrid bladet horisontellt 5 (rörelse C) tills det lossnar,

- ta bort bladet genom att dra i det.

Ditsättning

Sätt dit torkarbladet i omvänd ordning mot vid borttagningen. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Kontrollera torkarbladens skick.

- Rengör bladen, vindrutan och bakrutan med tvållösning regelbundet.

- Använd dem inte när vindrutan eller bakrutan är torr.

- ta bort dem från vindrutan eller bakrutan om de inte har använts på länge.

- Kontrollera vintertid att torkarbladen inte har frusit fast innan torkarmotorn sätts igång, eftersom det annars finns risk för att torkarmotorn skadas (överhettning).

- Kontrollera torkarbladens skick. Bladen ska bytas ut när deras verkningsgrad försämrats, ungefär en gång/år.

När du byter torkarbladet och har tagit bort det, var försiktig så att torkararmen inte slår i rutan eftersom rutan då kan gå sönder.

Kontrollera att reglaget står i stoppläget (inaktiverat läge) innan du byter torkarbladet bak.

Risk för allvarliga skador.