Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Räckvidd betygsätts enligt en standardiserad regleringsmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar.

Räckvidd vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och förarens körsätt. Läs råden nedan för att optimera räckvidden.

Beroende på version så har du tillgång till olika typer av funktioner som kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen:

- på instrumentpanelen:

- effektmätaren;

- indikator för körstil;

- på multimediaskärmen:

- uppgifter om din energiförbrukning;

- ett energiförbrukningsdiagram;

- resultat baserat på din körstil;

- råd vid ECO-körning;

- en ruttplanerare;

- ett ECO-körläge.

Effektmätare

(på instrumentpanelen)

Från effektmätaren får föraren information i realtid om bilens energiåtervinning eller energiförbrukning.

Användningsområde A (blå) ”energiåtervinning”

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, så skapar motorn elektricitet under hastighetsminskningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet.

Zon för optimal användning 0

Anger noll förbrukning.

Användningsområde B (grön) ”rekommenderad förbrukning”

Fordonsbatteriet levererar el som behövs för att motorn ska kunna sätta bilen i rörelse.

”Förbrukning rekommenderas ej”, vit användningszon C

Anger en hög energiförbrukning.

Indikator för körstil 1

(kan variera från bil till bil)

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 1.

Ju fler blad som visas på 1, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ”Körjournal”, som ger information om din senaste resa, på multimediaskärmen 2.

Den anger:

- allmänt resultat;

- resultatutveckling;

- avstånd utan bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda. Ju högre siffra som visas desto lägre energiförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar energiförbrukningen.

ECO-läget gör att du kan begränsa kraften och den maximala hastigheten.

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Start av funktionen

Funktionen kan aktiveras genom att trycka på knappen 3.

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Funktionen kan inaktiveras genom att trycka på knappen 3.

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

När ECO-läget är aktiverat är bilens hastighet begränsad till ungefär 110 km/h.