Tillbaka till listan

NIVÅER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kylvätska

Nivån kontrolleras med motorn avstängd och bilen på plan mark. Nivån när motorn är kall måste ligga mellan markeringarna ” MINI” och ” MAXI” på kylvätskebehållaren 1.

Fyll på vätska när motorn är kall innan ” MINI”-markeringen är nådd.

Nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivåerna regelbundet (motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som säkrar:

- frostskydd

- skydd mot rost i kylsystemet.

Obs! För en ny bil i inkörningsfasen: kylarvätskenivån kan vara högre än markeringen ” MAXI” på behållaren och sedan sjunka till mellan nivån ” MINI” och ” MAXI”. Detta innebär inte någon risk.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Gör inga ingrepp under motorhuven när bilen laddas eller när tändningen är på.

Ta aldrig av locket på expansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännskador.

Elbilens drivsystem använder en spänning på ungefär ”400 V”.

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Respektera varningsmeddelandena på etiketterna som sitter i bilen.

Alla ingrepp eller ändringar av fordonets ”400 V” elsystem (komponenter, kablar, kontakter, motorbatteri) är strängt förbjudna.

Risk för allvarliga skador och/eller elchocker som kan leda till döden.

Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Bromsvätska

Nivåkontrollen utförs med stillastående motor på plant underlag. Vätskan ska kontrolleras ofta, särskilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Påfyllning

Varje åtgärd på bromssystemets hydraulkrets måste åtföljas av bromsvätskebyte utfört av en specialist. Använd endast vätska som rekommenderas av vår tekniska avdelning (i förseglad dunk).

Nivåkontroll 2

Nivån sjunker normalt vid användning, men den får aldrig underskrida ” min.-märket”.

Om du själv vill kontrollera slitaget på skivor, använd den kontrollblankett som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador

Spolvätskebehållare

Påfyllning

Öppna locket 3, fyll på tills du ser vätskan och stäng locket.

Vätska

Spolvätska (frostskyddsvätska vintertid).

Spolarmunstycken

Justera höjden på vindrutespolarmunstyckena med ett spetsigt verktyg.