Tillbaka till listan

NACKSKYDD FRAM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ditsättning av nackskyddet

Dra nackskyddet uppåt till önskad höjd. Kontrollera att den spärrats ordentligt.

Nedsänkning av nackskyddet

Tryck på knappen 3 och för ner nackskyddet till önskad höjd. Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Borttagning av nackskyddet

Ställ nackskyddet i det högsta läget (luta eventuellt ryggstödet bakåt). När nackskyddet är i det högsta läget, tryck på knappen 3 och höj nackskyddet så att det frigörs.

Ditsättning av nackskyddet

Se till att nackskyddets stänger 2 placeras rätt.

För in nackskyddets stänger i hylsorna 1 (luta eventuellt ryggstödet bakåt). Sänk nackstödet tills det spärras. Tryck sedan på knappen 3 för att ställa in det på önskad höjd. Kontrollera att alla stänger 2 på stolens ryggstöd har låsts ordentligt.

Nackstödet utgör en mycket viktig säkerhetsutrustning som ska finnas på plats och vara rätt inställt. Nackstödets högsta punkt ska vara så nära huvudets högsta punkt som möjligt och avståndet mellan huvudet och delen A ska vara minimalt.