Tillbaka till listan

MOTORHUV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppna motorhuven genom att öppna en dörr och dra i handtaget 1, som sitter på instrumentpanelens vänstra sida.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Undvik att trycka på motorhuven, det finns risk för att den stängs ofrivilligt.

Öppning av motorhuven

Lås upp genom att skjuta reglaget 2 i pilens A riktning för att frigöra haken).

Lyft upp huven och håll i den hela vägen upp. Den stöds av två hydraulcylindrar 3.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Efter åtgärder i motorrummet, se till att du inte glömmer något (trasa, verktyg, etc.).

Eftersom det kan skada motorn och orsaka en olycka.

Stängning av motorhuven

Kontrollera noga innan du stänger motorhuven att du inte har glömt något verktyg eller dylikt i motorrummet.

Stäng huven igen genom att ta tag i mitten av framkanten och sänk ned den till 25 centimeter från stängt läge och släpp den sedan. Kontrollera att huven är ordentligt stängd. Om den inte låser sig själv av sin egen vikt trycker du försiktigt tills den är helt låst.

Se till att motorhuven är ordentligt låst.

Se till att ingenting hindrar låsningen (grus, tyg etc.).

Om kylargrillen eller motorhuven har utsatts för stötar, låt snarast möjligt kontrollera motorhuvens låssystem hos en märkesrepresentant.

Elbilens drivsystem använder en spänning på ungefär ”400 V”.

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Respektera varningsmeddelandena på etiketterna som sitter i bilen.

Alla ingrepp eller ändringar av fordonets ”400 V” elsystem (komponenter, kablar, kontakter, motorbatteri) är strängt förbjudna.

Risk för allvarliga skador och/eller elchocker som kan leda till döden.

Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.