Tillbaka till listan

INNERBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Främre taklampa 1

Tryck på knappen 1 för att aktivera:

- Ständigt tänd belysning.

- Lampan tänds när någon av dörrarna öppnas (beroende på version). Den slocknar först när berörda dörrar är ordentligt stängda.

- Ständigt släckt belysning.

Främre läslampa 2 och 3

(kan variera från bil till bil)

Tryck på knappen 2 eller, beroende på bil, knappen 3 för att aktivera:

- Ständigt tänd belysning.

- Lampan tänds när någon av dörrarna öppnas (beroende på version). Den slocknar först när berörda dörrar är ordentligt stängda.

- Ständigt släckt belysning.

Innerbelysning bak

(kan variera från bil till bil)

Tryck på knappen 4 för att aktivera:

- Ständigt tänd belysning.

- Lampan tänds när någon av dörrarna öppnas (beroende på version). Den slocknar först när berörda dörrar är ordentligt stängda.

- Ständigt släckt belysning.

Läslampa bak

(kan variera från bil till bil)

Tryck på knappen 5 för att aktivera:

- Ständigt tänd belysning.

- Lampan tänds när någon av dörrarna öppnas (beroende på version). Den slocknar först när berörda dörrar är ordentligt stängda.

- Ständigt släckt belysning.

Handskfacksbelysning 6

Lampan 6 tänds när luckan öppnas.

Bagagerumsbelysning 7

Lampan 7 tänds när bagageutrymmet öppnas.

Om dörrarna eller bakluckan låses upp och öppnas tänds takbelysningen och golvbelysningen med tidsfördröjning.

Innerbelysning bak 8

Ställ in strömställaren 8 på följande lägen:

- Ständigt tänd belysning.

- Lampan tänds när någon av dörrarna öppnas (beroende på version). Den slocknar först när berörda dörrar är ordentligt stängda.

- Ständigt släckt belysning.

ANM.:

I vissa bilar är belysningen tidsfördröjd i kupén vid fjärrupplåsning av dörrarna. Om en av bak- eller framdörrarna öppnas, startas funktionen.

Därefter släcks innerbelysningen och bagagerumsbelysningen gradvis.

Den tidsfördröjda belysningen avbryts:

- när en dörr varit öppen i 15 minuter;

- 15 sekunder eller 5 minuter efter det att alla dörrar stängts;

- vid påslagning av tändningen.