Tillbaka till listan

FRAMSTOLAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inställning av stolen framåt eller bakåt

Beroende på säte, lyft stången 1 eller handtaget 4 för att lossa sätet. När du ställt in önskat läge, släpp spaken och kontrollera att den spärrats ordentligt.

Inställning av höjden på förarstolens sittdyna

För spaken 3 så många gånger som behövs:

- uppåt för att höja sittdynan.

- nedåt för att sänka sittdynan.

Lutning av ryggstödet

Beroende på säte, lyft spaken 2 och fäll ryggstödet till önskat läge.

Efter att du har gjort justeringar ser du till att ryggstöden är ordentligt spärrade.

För att undvika att någon blir skadad se till att ingen befinner sig i närheten av de rörliga delarna. När du handskas med stolen, se till att ingenting hindrar rörligheten och låsningen.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

För att bilbältena ska fungera ordentligt, bör inte ryggstöden lutas för mycket bakåt.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under pedalerna och hindra deras funktion.

Mittarmstöd 5

(kan variera från bil till bil)

Inställning av stolens svankstöd

Sänk reglaget 6 för att öka stödet och höj det för att minska det.

Version med 2-sitsigt framsäte

Beroende på bil kan ryggstöden på platserna i mitten fällas ned.

Fällning av ryggstödet

Dra i 7 fliken för att frigöra ryggstödet och sänka ryggstödet A.

När du sänker ryggstödet ska nackstödet lutas så att det placeras under mittkonsolen.

Uppfällning av ryggstödet

Lyft ryggstödet och klicka fast det. Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Plant läge i kombiversion

Beroende på bil kan ryggstödet på passagerarsidan fällas fram över sittdynan till golvläge.

- Inaktivera airbag på passagerarplatsen fram BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram;

- Ta tag i reglaget 4 och skjut tillbaka stolen så mycket det går;

- Håll upptill i ryggstödet när det ska sänkas ned.

- dra i spaken 2 och fäll ryggstödet framåt. Samtidigt ska nackstödet lutas 8 så att det placeras under instrumentbrädan;

- känn på sittdynan för att säkerställa att den är korrekt placerad mot golvet;

- Kontrollera att ingenting är i vägen när du handskas med stolen.

- sätet spärras automatiskt. Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Se till att du håller fast stolens ryggstöd när du placerar det i golvläge.

Risk för allvarliga skador.

Etiketten B på sittdynan påminner dig om dessa instruktioner.

Maximal vikt på sätet när det är inställt i golvläge är 80 kg jämnt fördelat.

Etiketten B på sittdynan påminner dig om dessa instruktioner.

Återställning av stolen

Kontrollera att ingenting är i vägen när du handskas med stolen.

- dra i spaken 2 och lyft upp ryggstödet. Kontrollera att det spärras ordentligt;

- när du sätter tillbaka sittdynan, håll handen på sittdynans främre del.

När baksätet är nedfällt måste du handskas försiktigt med framstolarna.

Kom ihåg att återaktivera passagerarens airbag fram innan en passagerare sitter på platsen BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram.

Lägg handen på sittdynans främre del när du sätter tillbaka den.

Klämrisker.

När det främre ryggstödet är i fällt läge måste du inaktivera den passagerarens airbag fram.

Risk för allvarlig personskada om airbag används medan föremål vilar på ryggstödet i plant läge.

Plant läge i skåpbilsversion

Ryggstödet på passagerarsidan kan fällas fram över sittdynan för att få ett plant läge.

- Inaktivera airbag på passagerarplatsen fram BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram;

- Kontrollera att golvet är fritt från föremål;

- Lås upp sittdynan genom att lyfta handtaget 10 och flytta sätet framåt, på golvet (rörelse D) genom att ta tag i den bakre delen C;

- Tryck på sittdynan för att säkerställa att den är korrekt placerad på golvet. Om ryggstödet är felaktigt placerat finns det en risk att det repas.

- Ta bort nackstödet 9 från sätet.

- Förvara nackstödet 9 i sitt hölje under sitsen.

- Lås upp ryggstödet genom att lyfta handtaget 10 och placera det i liggande position E.

Etiketten F på sidan av sittdynan påminner dig om dessa instruktioner.

Använd inte nackstödets hölje 9 för att lagra andra föremål.

Risk för skador på sätets ledningar.

Öglorna 11 på vardera sidan av det främre passagerarsätet kan användas för att säkra lasten på sätet i platt golvläge.

Fäst alla föremål som transporteras med sätet i platt golvläge för din säkerhet.

Maximal vikt på sätet när det är fällt mot golvläget är 80 kg jämnt fördelat.

Maximal höjd för föremål på sätet i fält läge: 50 cm.

Etiketten G på sidan av sittdynan påminner dig om dessa instruktioner.

För att sätta tillbaka sätet i komfortläge, följ instruktionerna i omvänd ordning. Kontrollera att nackstödet är korrekt placerat.

Kom ihåg att återaktivera passagerarens airbag fram innan en passagerare sitter på platsen BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram.

När det främre ryggstödet är i fällt läge måste du inaktivera den passagerarens airbag fram.

Risk för allvarlig personskada om airbag används medan föremål vilar på ryggstödet i plant läge.

Etiketten F på sidan av sittdynan påminner dig om dessa instruktioner.

Eluppvärmda stolar

Med påslagen tändning:

- När du trycker på knappen 12 på stolen första gången aktiveras värmesystemet på hög nivå. Knappens båda inbyggda varningslampor tänds.

- När du trycker på knappen en andra gång ändras värmenivån till låg. En av de inbyggda varningslamporna lyser.

- Om du trycker en tredje gång på knappen stängs värmen av.

Driftstörning

Om ett systemfel registreras släcks kontrollampan i 12-reglaget för det aktuella sätet efter cirka 5 sekunder.

Vänd dig till en märkesrepresentant.