Tillbaka till listan

FÖNSTERHISSAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elfönsterhissar

De här systemen fungerar med påslagen och avslagen tändning tills en framdörr öppnas (begränsas till ca 3 minuter).

Tryck på strömställaren för att sänka rutan till önskad höjd.

Lyft strömställaren för att höja upp rutan till önskad höjd.

Från förarplatsen

Använd strömställaren;

- 1 för förarsidan

- 2 för passagerarsidan fram;

- beroende på bil 3 och 5 för bakre passagerare;

- 4 för att låsa bakrutorna.

Säkerhet för baksätespassagerarna

Föraren kan hindra fönsterhissarnas funktion genom att trycka på strömställaren 4. Ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Förarens ansvar

Lämna aldrig bilen med kort eller nyckel i och lämna aldrig barn, personer med funktionshinder eller djur i bilen, inte ens en kort stund.

Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dörrarna.

Om någon kroppsdel har klämts fast, öppna då genast rutan med aktuell strömställare.

Risk annars för allvarliga skador.

Från passagerarplatsen fram

Använd strömställaren 6.

Undvik att placera föremål så att de ligger mot en halvöppen ruta - fönsterhissen kan skadas.

För baksätet

Stäng dörrarna och använd strömställaren 7.

Ventilationsruta

Öppna rutan på glänt genom att dra handtaget 8 i pilens riktning och spärra sedan rutan genom att trycka på handtaget. När du stänger, se till så att rutan spärras ordentligt.

Elektrisk impulsfönsterhiss

Impulsläget används tillsammans med funktionen för elektriska fönsterhissar som beskrivits tidigare.

Det finns på förarplatsens ruta.

Tryck eller dra lätt i reglaget 1 så långt det går: fönstret kommer höjas eller sänkas helt.

Om du trycker på strömställaren avbryts pågående hissrörelse.

Obs! Om rutan registrerar ett hinder vid stängning (t.ex. en trädkvist osv.) stannar den och sänks sedan ned några centimeter.

När du stänger rutorna ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga skador.

Funktionsfel

Om stängningen inte fungerar går systemet över till manuellt läge: Använd berörd kontakt tills rutan är stängd (rutan höjs stegvis) och fortsätt sedan att hålla kontakten intryckt (fortfarande på stängningssidan) i en sekund. Sänk sedan ner och höj upp rutan helt för att återställa systemet.

Vid behov, kontakta en auktoriserad återförsäljare.