Tillbaka till listan

FÄRDDATOR: Meddelanden om funktionsfel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De visas tillsammans med kontrollampan © och betyder att du så snart som möjligt ska besöka en märkesrepresentant, och köra dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

De försvinner efter några sekunder eller om du trycker på displayens väljarknapp och förs in i informationstavlans minne. Varningslampan © förblir tänd. Nedan ges exempel på meddelanden om funktionsfel.

Exempel på meddelanden

Tolkning av vald display

« Kontrollera airbag »

Anger ett fel i de kompletterande säkerhetssystemen. Vid en olycka finns risk för att de inte löses ut.

« Kontrollera bilen »

Anger att det är fel på någon av pedalgivarna eller det sekundära 12 volts-batteriets styrningssystem.

« Kontrollera bromssystem »

Anger ett slitage eller att bromssystemet måste kontrolleras.

« Kontrollera bilens kontakt »

Anger en uppvärmning vid laddningsuttaget på bilen. Vänta ungefär 20 minuter och gör ett nytt försök. Om det inte fungerar, kontakta en märkesrepresentant.

« Kontrollera elsystem »

Anger att det är fel på fordonsbatteriets system.

”Kontrollera SOS larm”

Indikerar ett fel i nödsamtalssystemet.

« Batt. Laddning omöjlig »

Anger att det är fel på fordonsbatteriets laddningssystem.