Tillbaka till listan

FACK, FÖRVARING I KUPÉN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fack i framdörrar 1

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan dessa glida in under pedalerna och hindra deras funktion.

Övre förvaringsfack på instrumentbrädan på förarsidan A

Tryck på knappen 2, placera din hand i områdena 3 och lyft för att öppna förvaringsfacket A.

Förvaringsfacket ska endast öppnas när bilen står stilla.

Öppna förvaringsfack 4

Kontrollera att instrumentpanelens förvaringsfack A är ordentligt stängt innan du kör bilen.

Risk för att förarens synfält blockeras om facket öppnas oavsiktligt.

Förvaringsfack 5

Förvaringsfack i mittkonsol/trådlös laddare - induktiv laddning 6

Läs mer om induktionsladdningsområdet i instruktionerna för multimediasystemet.

Beroende på land och abonnemang är induktionsladdningsområdet 6 och även placeringsområdet för smartphones utrustade med en digital nyckel DIGITAL NYCKEL

Fack i instrumentbrädan 7

Förvaringsfack 8

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i öppna fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtagning eller häftig inbromsning.

Mugghållare 9

Beroende på utrustningsnivå kan mugghållaren ha fästhakar som håller muggen på plats.

Den kan användas för att hålla en askkopp, burkar osv.

När du kör i en kurva, vid fartökning eller bromsning, var försiktig så att innehållet i flaskan eller muggen som sitter i flaskhållaren inte rinner ut.

Risk för läckage och brännskador om innehållet är varmt.

Förvaringsfack i mittarmstödet 11

Lyft armstödets hölje 10.

Fack i mittkonsolen 12

Övre hyttfack fram 13

Använd dem inte när du stiger i eller ur bilen eller att hålla dig i.

Placera inte våta föremål eller behållare med vätska i det övre förvaringsfacket.

Lägg inga tunga eller spetsiga föremål i facken som kan ramla ner under körningen.

Risk för allvarliga skador

Passagerarsidans förvaringslåda 14

Om bilen är utrustad med ett sådant kan du dra i reglaget 15 för att öppna det.

Handskfack

Om bilen är utrustad med ett sådant kan du dra i reglaget 16 för att öppna det.

Fack på passagerarplats 17

Förvaringsfack i sidoskjutdörren 18

De föremål som placerats i facken på sidoskjutdörrarna får inte hindra skjutdörren från att glida.

Förvaringsfack 19

Sträck in handen i 20 och dra för att öppna förvaringsfacken 19.

Förvaringsfickor i baksätet 21

Avlastningshyllor 22

Lyft upp dem till vågrätt läge.

Anm.: Högsta tillåtna last på avlastningshyllan är 5 kg, jämnt fördelat.

Fack 23 under främre passagerarstol

(för bilar med ett 2-sitsigt framsäte)

Framtagning av reservhjulet:

- dra den främre delen av sätets dyna C ända tills det tar stopp,

- lyft sedan den bakre delen B på dynan och vrid sittdynan.

Utför stegen i omvänd ordning för att sätta tillbaka sitsen:

- lyft sittdynan så att sittdynans bakre del B hamnar under ryggstödet,

- tryck på den främre delen av dynan C så att sitsen spärras.

Kontrollera att det har låsts ordentligt.

Maximal tillåten vikt i förvaringsfacket 23: 10 kg.

När du kör i en kurva, vid fartökning eller bromsning, var försiktig så att innehållet i flaskan eller muggen som sitter i flaskhållaren inte rinner ut.

Risk för läckage och brännskador om innehållet är varmt.

Avlastningshylla 24, förvaringsfack 25, pennhållare 26 och mugghållare 27

(kan variera från bil till bil)

Sänk ryggstödet D FRAMSTOLAR.

Beroende på utrustningsnivå kan mugghållaren ha fästhakar som håller muggen på plats. Plats för askkopp, flaska etc.

Hylla 24

För att ta bort avlastningshyllan trycker du på kontrollen 28 (rörelse E) och lyfter avlastningshyllan (rörelse F).

Du kan hänga upp dokument med hjälp av klämman 29.

Du kan fästa klisterlappar på den avsedda platsen på klämman 29.

Så här sätter du tillbaka avlastningshyllan:

- sätt i änden 31 på avlastningshyllan i springan 30,

- tryck på 28 kontrollen (rörelse E) och placera avlastningshyllan i förvaringsläge,

- lossa 28 kontrollen.

Obs! Se till att du sätter tillbaka avlastningshyllan ordentligt och tar bort alla föremål från mugghållaren innan du fäller upp mittplatsens ryggstöd. Se till att du låser mittplatsens ryggstöd ordentligt.

Flikar 32 på golvet vid den andra sätesraden

(för 7-sitsiga bilar)

Plats för vägkartor, trasor etc.

Klädkrokar 33

Beroende på bilen kan krokarna vara placerade i taket bakom sätena.

Av säkerhetsskäl får krokarna bara användas för att hänga upp kläder på.

ANM.: Tillåten max.last är 4 kg.