Tillbaka till listan

ELBIL: inledning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elbilen har specifika egenskaper men fungerar på ett liknande sätt som en bil med värmemotor.

Den huvudsakliga skillnaden på elbilen är den exklusiva användningen av elektrisk energi istället för bränsle för bilar med värmemotor.

Vi rekommenderar därför att du noggrant läser igenom bruksanvisningen som beskriver elbilen.

Tillhörande tjänster

(kan variera från bil till bil)

Din elbil har anslutna tjänster som gör det möjligt att få information om eller att styra:

- bilens laddningsstatus med varning för låg batterinivå;

- programmering av laddningen av fordonsbatteriet beroende på vissa föreslagna val;

- återstående körsträcka;

-...

Du kan nå dessa tjänster genom:

- externa digitala enheter (mobiltelefoner 7, surfplattor 8 osv.);

- bilens multimediaskärm 6.

Ytterligare information finns i multimediasystemets bruksanvisning eller kontakta en märkesrepresentant.

Det går alltid att abonnera på en tillhörande tjänst eller förlänga den. Kontakta i detta fall en märkesrepresentant.

Batterier

Elbilen har två typer av batterier:

- ett fordonsbatteri ”400 volt”;

- ett sekundärt 12 V-batteri.

Fordonsbatteri ”400 volt”

Detta batteri lagrar den energi som behövs för att elbilens motor ska fungera riktigt. Som för alla batterier laddas det ur under användningen och ska därför regelbundet laddas.

Det är inte nödvändigt att vänta tills fordonsbatteriet står på reserv för att ladda det.

Laddningstiden varierar beroende på vilken typ av väggmonterad anslutningslåda eller offentligt uttag som du ska ansluta till.

Bilens räckvidd beror på drivbatteriets laddning men även på körstilen. BILENS RÄCKVIDD: råd.

Sekundärt 12 volts-batteri

Det andra batteriet som installerats i bilen är ett 12 volts-batteri: det förser bilens utrustning med energi (t.ex. strålkastare, vindrutetorkare, bromsassistans osv.).

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

400 V-elkretsen

400 V-kretsen identifieras genom de orangea kablarna 9 och delarna identifieras med symbolen .

Elbilens drivsystem använder en spänning på ungefär 400 V.

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Respektera varningsmeddelandena på etiketterna som sitter i bilen.

Alla slags ingrepp eller ändringar på 400 volts-elsystemet (komponenter, kablar, kontakter, fordonsbatteri) är absolut förbjudet på grund av de risker som finns för din säkerhet. Kontakta din märkesrepresentant.

Risk för allvarliga brännskador eller elchocker som kan leda till döden.

Åtkomstluckan 10 är endast till för godkända återförsäljare.

Öppna den inte och se till att åtkomstluckan 10 är alltid tillgänglig.

Körning

Precis som för en bil med automatväxellåda ska du vänja dig vid att inte använda vänster fot och inte bromsa med den.

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, skapar motorn elektricitet under hastighetsminskningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING.

Specialfall:

Efter en total laddning av batteriet och under de första kilometerna minskas motorbromsen tillfälligt. Anpassa din körning till dessa förhållanden.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.

Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna.

Buller

Elbilar är mycket tystgående. Du och övriga trafikanter kanske inte är vana vid detta ännu. Det är svårt att höra bilen även när den är i rörelse.

Eftersom motorn är tystgående hör du ljud endast om du är van att höra dem (aerodynamiskt, pneumatiskt ljud osv.).

Varje gång tändningen slås av kommer fläkten att stängas av efter cirka tio sekunder.

Din elbil är tystgående. Innan du lämnar den ska du stänga av motorn med foten på bromspedalen.

RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Ljudsignal för fotgängare

Ljudsignalen gör att andra trafikanter, i synnerhet fotgängare och cyklister, förvarnas om din närvaro.

Ljudsignalen för fotgängare aktiveras automatiskt när motorn startas. Ljudet hörs när bilens hastighet är mellan 1 och 30 km/h.

För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

Vid fel på ljudsignalen för fotgängare visas meddelandet ”Fel utvändigt varningsljud” på instrumentpanelen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.