Tillbaka till listan

AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

(kan variera från bil till bil)

1 Justering av fläkthastighet.

2 ”Clear View”-funktion.

3 Justering av lufttemperatur.

4 Start av automatläget.

5 Reglage för luftkonditionering.

6 Luftfördelning i kupén.

7 Luftrecirkulation.

8 Defroster och imborttagning av bakruta och på vissa bilar även backspeglar.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssystemet garanterar (med undantag för extrema användningsvillkor) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbrukningen. Systemet styr fläkthastigheten, luftfördelningen, luftrecirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen och lufttemperaturen.

AUTO : optimerar räckvidden till vald komfortnivå beroende på yttre förhållanden. Tryck på knappen 4.

Justering av fläkthastigheten

I automatläget väljer systemet den lämpligaste ventilationshastigheten för att den inställda kupékomforten ska uppnås och bibehållas.

Du kan alltid höja eller sänka fläkthastigheten genom att trycka på reglaget 1.

Justering av lufttemperaturen

Vrid reglaget 3 till önskad temperatur.

Ju mer knappen vrids åt höger, desto högre blir temperaturen.

Särskilda anvisningar: med de högsta och lägsta inställningarna kan systemet producera maxvärme eller maxkyla (”16,5 °C” and ”25,5 °C”).

Alla ingrepp på en annan knapp än AUTO-knappen utlöser inaktivering av det automatiska läget.

Funktion ”Sikt”

Tryck på 2-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

Denna funktion tar snabbt bort im- och isbildning på vindrutan, bakrutan, de främre sidorutorna och ytterbackspeglarna (beroende på utrustningsnivå).

Tryck på knappen 8 för att stänga av bakrutedefrostern och den integrerade kontrollampan slocknar.

Om du vill lämna denna funktion, tryck på knappen 2 eller 4.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Vrid reglaget 6. Den inbyggda kontrollampan i knappen tänds.

W Luftflödet strömmar då till defrostermunstyckena, både för vindrutan och sidorutorna fram.

Luftflödet fördelas mellan munstyckena för imborttagning på sidorutorna fram och vindrutan och golvmunstyckena.

Luftflödet riktas mot ventilationsmunstyckena på instrumentbrädan, i fotnivå i framsätet, och i vissa bilar även i fotnivå på den andra raden.

Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på knappen 8 så tänds den inbyggda kontrollampan. Med denna funktion kan du ta bort imma på bakrutan och backspeglarna (för bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 8. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

I automatläget styr systemet både start och stopp av luftkonditioneringen, när de yttre klimatförhållandena kräver det.

Tryck på knappen 5 för att tvinga luftkonditioneringen att stanna. Den inbyggda varningslampan slocknar.

Öppna aldrig kylmediekretsen. Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Eluppvärmd vindruta

(kan variera från bil till bil)

Med motorn på trycker du på kontakten 9 (den inbyggda varningslampan tänds).

Den här funktionen tar bort is och imma från vindrutan (på bilar som är utrusade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på kontakt 9.

Igångsättning av luftrecirkulationen (isolering av kupén)

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt. Igångsättningen bekräftas i detta fall genom att den inbyggda kontrollampan i knappen 7 tänds.

Manuell användning

Tryck på 7-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

För att undvika detta inaktiveras luftrecirkulationen automatiskt efter en viss tid.

Avstängning av systemet

Vrid reglaget 1 till ” OFF” för att stänga av funktionen. För att starta, vrid reglaget 1 igen för att justera ventilationshastigheten eller tryck på knappen 4.

Om du använder imborttagnings-/defrosterfunktionen inaktiveras luftrecirkulationen.

När luftkonditioneringen är igång ökar elförbrukningen (stäng av anläggningen när den inte behövs).