Tillbaka till listan

AUTOMATISK LÅSNING AV DÖRRARNA UNDER KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

När du har startat bilen låser systemet automatiskt dörrarna när bilen uppnår en hastighet av cirka 10 km/h.

Upplåsning sker automatiskt:

- genom att trycka på centrallåskontakten 1;

- då bilen står stilla och en av framdörrarna öppnas inifrån.

ANM.: om en dörr öppnas och stängs kommer den igen att låsas när bilen uppnår en hastighet på cirka 10 km/h.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Aktivera: tryck på kontakten 1, när bilen står stilla och motorn är igång, tills du hör en ljudsignal.

Inaktivera: med bilen stillastående och motorn igång trycker du på strömställaren 1 tills du hör två ljudsignaler.

Funktionen kan även aktiveras eller inaktiveras med via multimediaskärmen (beroende på utrustningsnivå). MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Driftstörning

Om ett fel uppstår (ingen centrallåsning, kontrollampan i knappen 1 tänds inte vid låsning av dörrar och luckor osv.), kontrollera att centrallåsningen inte har inaktiverats av misstag och att alla dörrar och luckor är ordentligt stängda. Om de är stängda, vänd dig till din återförsäljare.

Förarens ansvar

Om du bestämmer dig för att köra med dörrarna låsta, tänk då på att detta kan göra det svårare för räddningspersonal att ta sig in i bilen vid en eventuell olycka.