Tillbaka till listan

PUNKTERING, RESERVHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vid punktering finns det, beroende på bil, ett reservhjul eller en sats för däckpumpning (se följande sidor).

Reservhjul 2

Reservhjulet förvaras i vaggan 4 under golvet bak i bilen.

Så här kommer du åt reservhjulet:

- Öppna bakluckan.

- Lossa muttern med hjulnyckeln 1.

- Lossa vaggan genom att ta tag i handtaget 3.

- Lyft av reservhjulet.

Så här placerar du hjulet i vaggan:

- Se till att hjulet kommer på rätt plats i vaggan, med ventilen nedåt.

- Sätt fast vaggan med hjälp av handtaget 3 och skruva i muttern igen med hjälp av nyckeln 1 när du ska sätta tillbaka den.

- Kontrollera att den spärrats ordentligt.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om du skulle få undertryck (punktering, för lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen, se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Om ditt reservhjul inte har använts på flera år, kontrollera med din märkesrepresentant att det fortfarande är i gott skick och kan användas utan risk.

Bil utrustad med ett reservhjul av annan storlek än de övriga fyra hjulen:

- Använd aldrig fler än ett reservhjul på en och samma bil.

- Eftersom det punkterade hjulet är större än reservhjulet reduceras bilens frigångshöjd.

- Ersätt reservhjulet så snart som möjligt med ett hjul som är av samma sort som det ursprungliga.

- Om hjulskruvar medföljer reservhjulet är det viktigt att de används och att de enbart används för reservhjulet. Se etiketten på reservhjulet.

- Under tiden detta reservhjul används får den hastighet som är angiven på fälgens etikett inte överskridas.

- När reservhjulet används kan bilens köregenskaper ändras. Undvik kraftiga accelerationer eller fartminskningar och sänk hastigheten i kurvor.

- Om du behöver använda snökedjor, montera reservhjulet på bakaxeln och kontrollera däcktrycken.

- Kontrollampan blinkar i flera sekunder på instrumentpanelens display och lyser sedan med fast sken.