Kangoo

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampor för färdriktningsvisare
Kontrollampa för variabel servostyrning
Indikator för växelbyte.
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa föråtdragenparkeringsbroms och bromskretsbortfall
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för förvärmning
Varningslampa för elektroniskt fel
FärdriktningsvisareAirbag
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa förlågbränslenivå
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte
Varningslampa för laddningskontroll
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Varningssystem för däcktrycksförlust
Varningslampa för väggreppskontroll
Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampor för färdriktningsvisare

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning och en ljudsignal hörs tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Indikator för växelbyte.

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Om den förblir tänd under körning samtidigt som®-kontrollampan lyser tyder det på att motorn är överhettad. Stanna och låt motorn gå på tomgång en till två minuter. Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån. Kontakta vid behov en märkesrepresentant.

Varningslampa föråtdragenparkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på. Om den tänds vid bromsning eller vid körning tillsammans med varningslampan®, tyder det på låg nivå i kretsarna. Det kan vara farligt att fortsätta köra. Kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för avgaskontroll

Lampan tänds vid påslagning av tändningen och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken tillsammans med varningslampan©, kontakta snarast en märkesrepresentant;

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljöråd, bränsleekonomi, körning” i kapitel 2.

Varningslampa för oljetryck

Om den tänds under körning, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån (se ”Oljenivå i motorn” i kapitel 4). Om nivån är normal beror felet på något annat. Ta genast kontakt med en märkesrepresentant.

Kontrollampa för förvärmning

(dieselversioner)

När tändningen slås på tänds lampan. Den anger att glödstiften är inkopplade. Lampan slocknar när förvärmningstiden (glödtiden) uppnås, varvid motorn kan startas.

Varningslampa för elektroniskt fel

Om den tänds under körning tyder det på ett elektriskt eller elektroniskt fel eller, för dieselversioner, att det är vatten i dieseln.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

FärdriktningsvisareAirbag

Lampan tänds när tändningen slås på och slocknar efter några sekunder. Tänds inte lampan vid påslagning av tändningen, eller om den tänds under körning, tyder det på fel i systemet.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa förlågbränslenivå

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder. Om den tänds under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Den återstående räckvidden är cirka 50 km när varningslampan tänds första gången.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Beroende på bil, tänds den på instrumentpanelen eller på instrumentbrädans mittre display. Den lyser när bilen startas om bältena inte är knäppta. En svag ljudsignal hörs i 30 sekunder och sedan höjs signalens volym i 90 sekunder.

Varningslampa för laddningskontroll

Tänds lampan under körning tyder det på överladdning eller urladdning. Stanna och ta genast kontakt med en märkesrepresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Se ”Farthållare” och ”Fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningssystem för däcktrycksförlust

Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Varningslampa för väggreppskontroll

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för öppen dörr

Lampan tänds när tändningen slås på, om någon dörr inte är riktigt stängd.