Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultraljudsdetektorerna, som sitter i stötfångarna bak, ”mäter” avståndet mellan bilen och ett föremål.

Vid denna mätning avges ljudsignaler som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 30 cm från bilen.

OBS! Kontrollera att inte ultraljudsdetektorerna blockeras (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

ANM.: displayen 1 används, beroende på bil, för att visa bilens omgivningar, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Funktion

När man lägger i backen registreras de flesta föremål som befinner sig närmare bilens bakre del än cirka 1,20 meter, en ljudsignal hörs och beroende på bil tänds displayen 1.

Denna funktion ger extra hjälp vid backning. Med ljudsignaler anger den avståndet mellan bilen och ett föremål.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid körning.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Avstängning av systemet en kortare tid

(kan variera från bil till bil)

Tryck på strömställaren 2 för att stänga av systemet.

Kontrollampan som är integrerad i strömställaren tänds och visar att systemet är avstängt.

Om du trycker en gång till sätts systemet igång igen och kontrollampan släcks.

Systemet sätts automatiskt igång igen efter att tändningen har slagits av och motorn startat igen.

Avstängning av systemet en längre tid

Du kan stänga av systemet en längre tid om du trycker på strömställaren 2 och håller den intryckt.

Kontrollampan i strömställaren lyser hela tiden.

Om du trycker en gång till sätts systemet igång igen och kontrollampan släcks.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel hörs en ljudsignal i cirka 3 sekunder. Kontakta din märkesrepresentant.

Om bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller annat hinder) kan detta orsaka skador på bilen (t.ex. deformering av en hjulaxel), elkretsen eller motorbatteriet.

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.