Tillbaka till listan

HJULBYTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilar som är utrustade med domkraft och hjulnyckel

Ta bort hjulkapseln om det behövs.

Lossa hjulskruvarna med hjälp av hjulnyckeln 2. Placera den så att den kraft som ska utövas för att lossa skruvarna verkar nedåt.

Börja att skruva i domkraften 3 för hand och placera lyfthuvudet i plåtfästet så nära hjulet som möjligt och märkt med en pil 1.

Fortsätt att skruva så att foten kommer på rätt plats (något inåt under bilen och i linje med lyfthuvudet).

Veva upp något tills hjulet går fritt.

Aktivera varningsblinkern.

Parkera bilen ur vägen för trafiken på ett plant, tåligt underlag som inte är glatt.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettan eller backen vid manuell växellåda resp. läge P om bilen har automatväxellåda.

Se till att alla passagerare lämnar bilen och håller sig på avstånd från trafiken.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

För att undvika risk för personskador och skador på bilen ska du höja domkraften tills hjulet som ska bytas hänger högst 3 centimeter ovanför markytan.

Ta bort skruvarna och lyft av hjulet. För bilar med aluminiumfälgar ska styrskruven i verktygssatsen användas för att avsluta lossningen eller påbörja åtdragningen av skruvarna.

Sätt reservhjulet på plats på hjulnavet och vrid det så att det passar in i hjulets och navets fästhål.

Dra åt skruvarna och förvissa dig om att hjulet sitter korrekt på sitt nav.

Sänk domkraften.

Om skruvar har levererats tillsammans med reservhjulet ska dessa skruvar endast användas på reservhjulet.

Med hjulet på marken, dra åt skruvarna ordentligt och kontrollera åtdragningen och däcktrycket i reservhjulet så snart som möjligt.

Stöldlåsskruv

Om du använder stöldlåsskruvar, placera dem så nära ventilen som möjligt (risk för att hjulkapseln inte kan monteras).

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Vid undertryck (punktering, för lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen. Se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i avsnitt 2.

Vid punktering, ersätt hjulet med ett nytt så snart som möjligt.

Ett punkterat hjul ska alltid undersökas (och om möjligt repareras) av en specialist.