Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas.

När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt. Under körningen stoppar systemet motorn (stand by-läge) när bilen stannar (trafikkö, rödljus, osv.).

Villkor för att ställa motorn på stand-by

Bilen har körts sedan det sista stoppet.

- växellådan är i neutralläge,

och

- kopplingspedalen är släppt. Om varningslampan blinkar innebär det att kopplingspedalen inte är tillräckligt uppsläppt,

och

- bilens hastighet är lägre än 5 km/h.

Varningslampan på instrumentpanelen tänds när motorn är i standby-läge. Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Servostyrningen kanske inte längre är igång när motorn försätts i standbyläge.

Då aktiveras den igen när motorn inte är kvar i standbyläge och bilens hastighet överstiger cirka 1 km/h (nedförsbacke, lutning osv.).

Innan du lämnar bilen ska motorn stängas av och inte försättas i standby-läge (se ”Starta/stänga av motorn” i avsnitt 2).

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan lyser på instrumentpanelen).

Vid ett stand by-läge av motorn dras inte den automatiska parkeringsbromsen (beroende på bil) åt automatiskt.

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

Håll kopplingspedalen nedtryckt.

Lämna standby-läget

- Växellådan är i neutralläge och kopplingspedalen är en aning nedtryckt;

eller

- en växel är ilagd och kopplingspedalen är helt nedtryckt.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan Ä i några sekunder på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Om systemet är i funktion vid ett motorstopp, tryck ner kopplingspedalen i botten för att starta motorn.

Omstarten kan avbrytas om kopplingspedalen släpps upp för snabbt när en växel är ilagd.

Motorn måste stängas av för tankning (och inte bara vara i vänteläge för bilar med Stop and Start-funktion: det är viktigt att stänga av motorn helt (se avsnittet ”Sätta igång och stänga av motorn” i kapitel 2).

Risk för brand.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

- backväxeln är ilagd,

- motorhuven är inte låst

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- batteriet är inte ordentligt laddat;

- skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanläggningens inställda temperatur är för stor

- parkeringsassistansen är igång,

- höjden är för hög;

- lutningen är för brant för bilar med automatväxellåda;

- funktionen ”sikt” är aktiverad (se avsnittet ”Automatisk luftkonditionering” i kapitel 3),

- motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

- Avgasreningssystemet håller på att regenereras,

-...

Varningslampan visas på instrumentpanelen och varnar dig för att motorn ställs på stand-by.

Anm.

Om du skulle kliva ur bilen medan motorn är i standby-läge (bilköer, trafikljus osv.) uppmärksammar en ljudsignal dig om att motorn inte har stängts av utan är i standby-läge.

Inaktivera funktionen Stop and Start vid alla slags ingrepp i motorutrymmet.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- funktionen ”sikt” är aktiverad (se avsnittet ”Automatisk luftkonditionering” i kapitel 3),

- batteriet är inte ordentligt laddat;

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Den integrerade kontrollampan 2 tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet igång igen. Kontrollampan 2 i strömställaren 1 släcks.

Systemet aktiveras om automatiskt när bilen startas frivilligt (se avsnittet ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Funktionsfel

Om varningslampan 2 tänds utan att du har tryckt på kontakten 1, avaktiveras systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Du måste stänga av bilen innan du lämnar den (se informationen om ”Start, stopp av motor” i kapitel 2)