Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren är en funktion som hjälper dig att inte överskrida en viss hastighet som du har valt och som kallas fartgräns.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/Stopp.

2 Igångsättning, minnesinställning och ökning av fartgränsen (+).

3 Sänkning av fartgränsen (-).

4 Pausning av funktionen (med minnesinställning av fartgränsen) (O).

5 Igångsättning med påminnelse om minnesinställd fartgräns (R).

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 vid . Kontrollampan tänds med orange sken och meddelandet ”SPEED LIMITER” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som anger att fartbegränsarfunktionen är igång och väntar på inmatning av en fartgräns.

För att mata in aktuell hastighet, tryck på strömställaren 2 (+): i stället för streck visas nu fartgränsen.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Körning

Om en hastighet har ställts in i minnet och om den inte uppnås sker körningen som i en bil utan fartbegränsare.

När du uppnått den inmatade hastigheten kan du inte överskrida den inprogrammerade hastigheten om du trycker på gaspedalen utom i nödfall (se ”Överskridande av fartgränsen”).

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra fartgränsen om du trycker på:

- strömställaren 2 (+) för att öka farten

- strömställaren 3 (-) för att minska farten.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen genom att trycka ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

Under den tid som hastigheten överskrids, blinkar den anvisade hastigheten på instrumentpanelen.

Släpp sedan gaspedalen. Fartbegränsarfunktionen återkommer när du kör i en hastighet som är lägre än den minnesinställda.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Om du kör i en brant backe kan det hända att fartgränsen inte kan hållas av systemet. Då blinkar den minnesinställda hastigheten på instrumentpanelen.

Fartbegränsarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen övergår till viloläge om du trycker på strömställaren 4 (O). I sådant fall är fartgränsen kvar i minnet och meddelandet ”SPEED MEMORY” om detta visas tillsammans med fartgränsen på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är inställd i minnet kan du aktivera den genom att trycka på strömställaren 5 (R).

När begränsaren sätts i standby-läge återaktiverar en tryckning på strömställaren 2 (+) funktionen utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten. det är den hastighet som bilen har när strömställaren trycks in som gäller.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen upphävs om du trycker på strömställaren 1. Hastigheten är då inte längre inställd i minnet. Den orange kontrollampan på instrumentpanelen släcks och bekräftar att funktionen är avstängd.