Tillbaka till listan

DÄCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Däcksäkerhet - Hjul

Däcken utgör den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det är därför högst väsentligt att sköta däcken väl samt att kontrollera deras kondition. De lokala bestämmelserna i vägtrafikförordningen måste följas.

Däckskötsel

Däcken måste vara av god kvalitet och mönsterdjupet måste vara tillräckligt. De däck som denna bil är utrustad med är försedda med slitagevarnare 1 som består av upphöjningar i botten på rullbanans däckmönster.

När däckmönstret har slitits så mycket att slitagevarnarna blir synliga 2 är det absolut nödvändigt att byta däcken eftersom mönsterdjupet då är som högst 1,6 mm vilket ger dåligt väggrepp på vått underlag.

Körning med överlast, långvarig körning i hög fart vid höga yttertemperaturer och körning på dåliga vägar bidrar till försämring av bilens däckutrustning och påverkar säkerheten.

Incidenter under körningen, t.ex. stötar mot trottoarkanter, kan skada däcken och fälgarna och medföra felinställning av fram- och bakvagnen. Låt i sådana fall din märkesrepresentant göra en kontroll.

Däcktryck

Håll rätt däcktryck (gäller även reservhjulet). Kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden och före varje längre resa (se etiketten på förardörrens gavel, mer information finns under ”Däcktryck” i kapitel 4).

Trycken ska kontrolleras när däcken är kalla: ta inte hänsyn till de höga tryck som uppkommer vid körning i varmt väder eller efter en färd i hög fart.

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken ökas med 0,2 till 0,3 bar (eller 3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om du skulle få undertryck (punktering, för lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen, se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Hjulskiftning

Skifta inte hjulen inbördes.

Reservhjul

Se ”Reservhjul” och ”Hjulbyte” i kapitel 5.

Ett felaktigt däcktryck medför onormalt högt däckslitage samt överhettning med alla de effekter detta har:

- dålig väghållning

- risk för explosion, förhöjd bränsleförbrukning etc.

Däcktrycket ska justeras med hänsyn till lasten och hastigheten. Ställ in däcktrycket med hänsyn till användningsvillkoren (se ”Däcktryck” i början av boken).

OBS! En ventilplugg som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som originalhattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

Däckbyte

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De ska: ha minst samma last- och hastighetskapacitet som originaldäcken och överensstämma med rekommendationerna från en auktoriserad återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kontrollen över bilen.

Vinterkörning

- Kedjor

Av säkerhetsskäl ska snökedjor inte monteras på bakaxelns hjul.

Om du monterar däck av större storlek än originaldäcken kan snökedjor inte användas.

- Snödäck eller odubbade friktionsdäck

Du bör montera vinterdäck på alla hjul för att få bästa möjliga väggrepp.

ANM.: Var uppmärksam på att dessa däck ibland har:

- en rotationsriktning

- en indikering av max.hastigheten som kan vara lägre än bilens max.hastighet.

- Dubbade vinterdäck

Dubbdäck får endast användas under en begränsad period som lagstiftats i det land du befinner dig.

Du måste följa de hastighetsbestämmelser, som gäller i det land du befinner dig.

Om du använder dubbdäck ska dessa monteras på alla fyra hjulen.

Snökedjor kan bara användas om din bil har hjul av samma storlek som originalhjulen.

Om snökedjor ska användas måste anpassad utrustning införskaffas. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontakta alltid din märkesrepresentant som kan ge råd om vilken utrustning som är bäst lämpad för din bil.